Notities 2019

‘Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz’
in maart 2019 zingend onderweg…

Op carnavalszaterdag in 1996 werd de ‘Dialec-Mes’ van Jeu Weijers z.g. met teksten van koorlid Arnold Schleck, voor het eerst uitgevoerd in de kerk van Bocholtz. Een ensemble van de fanfare begeleidde toen het koor voor een stampvolle kerk.
Op zaterdag 2 maart 2019 is het voor de 24ste keer dat het koor deze toch wel bijzondere mis opluistert. De fanfare is intussen vervangen door het orgel en men voegde aan de vaste misgezangen bekende liederen, voorzien van dialectteksten (ook van de hand van Arnold Schleck), toe. Zoals we vorig jaar zagen en ondervonden, probeert pastoor René Pisters op zijn eigen wijze de mensen en dus ook de carnavalisten, weer te interesseren in de kerk. Vroeger waren carnaval én kerk een vanzelfsprekendheid. Dit laatste is echter niet meer zo. Tijdens déze dienst is het een traditie geworden dat de ‘grote’- , de ‘kleine’ prins en prinses, de sleutel van de kerk voor drie dagen symbolisch krijgen overhandigd. Intussen een mooie en stijlvolle plechtigheid, die de mensen wel aanspreekt. Dirigent Anton Kropivšek met zijn Steirische harmonika en het koor sluiten deze mis op verzoek af, met ‘Geneet van ’t laeve’ (Sjef Diederen). Zeer passend!
Op as-woensdag komt de hele carnavalsvereniging de sleutels weer inleveren, tijdens de H. Mis van 19.00 uur, althans dat is al heel wat jaren zo geregeld.
Mét het askruisje worden daarna nog enige harinkjes gehapt.

Op zondag 17 maart voert het koor tijdens de ‘maandelijkse mis’ van 9.30 uur de ‘Catharina Mis’ van Kerkradenaar G. Heijltjes uit. In 1979 kwam het koor in het bezit van deze mis en in dat zelfde jaar was de première in aanwezigheid van de componist in de Bocholtzse kerk. Toch wel een bijzondere gebeurtenis.
Verder staan op het programma:
Intrede:           Ziet volk van God’ van NN
Offerande:      Ave Verum Corpus’ van W.A. Mozart
Communie:     Veni Jesu’ van M. Cherubini
Slot:                Lied zonder woorden’ van W. Hardenbol

Na deze mis zal het koor haar jaarlijkse gang naar het kerkhof maken waar ter gedachtenis aan alle overleden leden enkele gepaste liederen worden gezongen:
‘Frieden’ van C. Klosz (bew. Aloïs Frings)
‘Wees gegroet Maria’ van A. Kropivšek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jo Brauwers heeft zich op de bestuursvergadering van 12 februari – na 20 jaar bestuursfunctie – als bestuurder bedankt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zondag 27 januari jl.. vond de traditionele jaarvergadering plaats.

Er werden twee nieuwe bestuursleden gekozen:

Ine Voncken en Joep Schmeets.

Verder waren voorzitter Wim Possen en secretaris Theo Vaessen aftredend.
Zij stelden zich weer herkiesbaar en werden met meerderheid van stemmen herkozen.

Elly Groenveld daar-en-tegen heeft haar bestuursfunctie om fysieke  redenen ter beschikking gesteld. Na 14 jaren van trouwe dienst moest ze nu noodgedwongen stoppen met haar bestuursactiviteiten.