In Memoriam

Winand Knops

Toch nog  vrij plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde lid Winand Knops die sinds 1948 (!) deel uitmaakte van onze vereniging. Afgelopen jaar vierde hij nog zijn 70-jarig lidmaatschap.

“Wie kent hem niet, de zingende slager?”, stond eens in de krant. Hij was een pur sang koorzanger en daarnaast slager, ‘Boemeleer’ en toneelspeler bij TOG. Via het knapenkoor kwam hij bij het ‘grote’ koor terecht, iets waar hij zeer trots op was. Meer dan 40 jaren hanteerde hij de tam-tam bij  de Missa Luba en hij was een verwoed Gregoriaanszanger. “Eerst het koor en dan de rest”, was zijn bewonderingswaardig levensmotto. Winand was een echte aanjager die wel van een geintje hield. Het koor is er bijzonder trots op dat het zo’n lid in haar midden heeft gehad, altijd vol goede moed en altijd present. Totdat hij enkele jaren geleden noodgedwongen moest stoppen als actief zanger. Iets wat hem pijn deed. Hij bleef ook op zijn ziekbed altijd geïnteresseerd in ‘zijn’ koor.

Winand bedankt voor al de energie die je in het koor hebt gestoken, want zonder jou was het koor niet geworden wat het nu is.

Wij wensen José, jouw kinderen en kleinkinderen, de familie en je vele vrienden heel veel sterkte en troost toe met dit grote verlies.

Je zult altijd in onze herinnering blijven.

Bestuur, dirigent, leden en Sympathisanten
Zangkoor Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tiny Lemmens-Grond

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het toch nog plotseling overlijden op oudejaarsdag 2018, van ons zeer gewaardeerde lid Tiny Lemmens-Grond. Zij was bijna 60 jaren lid van ons koor. Ook was zij medeoprichtster van dameskoor Morgenzang in 1966. Tiny was een waardevol en zeer trouw lid, waarop men altijd kon rekenen. Zij was een uitstekende alt en zingen was haar lust en haar leven. Bij nagenoeg alle repetities of uitvoeringen was zij aanwezig, zij was gewoonweg een voorbeeldig lid. Bijna 40 jaren bekleedde zij een bestuursfunctie en ook was zij een tijdlang tweede penningmeester waarbij zij zeer accuraat en stipt de damescontributie inde. Zo ging dat in die tijd. Ook  stond zij tot voor kort garant voor het tijdig bezorgen van de verjaardagkaartjes bij de damesleden, iets waar zij trots op was.

Voor haar vele verdiensten kreeg zij een koninklijke onderscheiding en de gouden erespeld van het koor.

Tiny, bedankt voor alles wat je voor het koor hebt gedaan en wij wensen jouw  dochter, schoonzoon en kleinkinderen, je verdere familie en vrienden, heel veel sterkte en troost toe met dit grote verlies. We zullen je missen.

Bestuur, dirigent, leden en Sympathisanten
Zangkoor St. Joseph Bocholtz