jubilarissen 2019

Zangkoor St. Joseph huldigt 4 jubilarissen

v.l.n.r. Tiny Vanhommerig-Knops, Henk Ghijzen,
Tiny Buscher-Oellers en Jo Steinschuld

Op zondag 29 september a.s. zet zangkoor St. Joseph tijdens haar jaarlijkse jubilarissendag vier leden in het zonnetje. Traditiegetrouw worden de jubilarissen thuis afgehaald en door de gehele vereniging naar de kerk begeleid, waar om 10.00 uur voor hun intentie een H. Mis wordt opgedragen.Na de H. Mis zal in het verenigingslokaal “De Auw Leemkoel” de interne huldiging plaatsvinden door voorzitter Wim Possen. De jubilarissendag wordt besloten met een gemeenschappelijke koffietafel.

De jubilarissen zijn:

Briljant: Tiny Vanhommerig-Knops (alt) viert haar 65-jarig koorjubileum. Naast het zingen vervulde zij jarenlang de taak van tweede dirigente. Voor haar grote inzet voor het koor werd Tiny zelfs 2 keer koninklijk onderscheiden, n.l. in 1994 bij haar 40jarig koorjubileum en in2008 werd zij lid in de orde van Oranje Nassau. Verder ontving zij in 2004 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Tiny was ook de oprichtster van de blokfluitgroep “de Houtvinkjes”. In 2013 werd zij – vanwege haar 65 jarig lidmaatschap – erelid van balletgroep One2Dance Olympia.

Robijnen jubilaris Jo Steinschuld begon zijn zangloopbaan bij het knapenkoor en na de stembreuk ging Jo de baritons versterken en dit tot heden. Jo is ook een gedreven Gregoriaans zanger, die op elke repetitie op maandagmorgen aanwezig is. Een verdere hobby van Jo is het digitaliseren van stukken uit het koorrepertoire. Door het digitaliseren krijgen de koorleden de mogelijkheid om niet alleen de “muziek” incl. de te zingen tekst op het beeldscherm te zien maar ook om deze muziek te beluisteren.  Tevens is Jo lid van D’r Schnautzeclub, een bijzonder genootschap dat uit het koor is ontstaan.

Zilveren jubilaris Tiny Buscher (sopraan). Voordat Tiny lid van het koor werd had zij reeds in vele koren gezongen o.a. kinderkoor, schoolkoor, operettekoor en kerkkoor. Hoogtepunten waren voor haar de koorreis naar Slovenië, het 150 jarig koorjubileum en de nachtmissen. Tiny is een heel trouw lid, dat op iedere repetitie en uitvoering aanwezig is.Haar man Peter Buscher, die dit jaar helaas overleden is, was een van de oprichters van de Sympathisanten.

En last but not least zilveren jubilaris-Henk Ghijsen. Henk begon zijn muzikale carrière op jonge leeftijd bij het Jongenskoor van de St.-Petrus Parochie van Chèvremont.Toen Henk in Bocholtz kwam wonen heeft Lambert Vanhommerig (van Jen Sjting) hem overgehaald om eens een repetitie van het Josephkoor bij te wonen en vanaf toen en is hij lid geworden. Henk versterkt met zijn stem de bassen.Henk is ook al vele jaren de organisator van de “Letste Proof” voor het begin van de koorvakantie. Samen met hulp van anderen lukt het hem steeds om op verrassende plekken het Koorjaar gezellig af te sluiten.