Corona

Beste leden,

Via dit kaartje willen het bestuur en de dirigent(en) laten zien dat ze in deze ongemakkelijke coronatijd met elk lid verbonden zijn, dat niemand van het koor wordt
vergeten.
Alles wordt in het werk gesteld om weer samen
te kunnen repeteren en weer uitvoeringen te geven.

‘Zingen verbindt’ is de slogan van het koor
en daar gaan we voor.
We zullen er samen voor zorgen
dat Corona voor goed wordt opgeborgen.
Blijf optimistisch en kijk vooruit
en doe intussen nog wat aan je stemgeluid….

De hartelijke groeten, blijf gezond,
tot op een spoedige maandagmorgen of woensdagavond

Jullie bestuur en de dirigent(en)

Corona_9

Een vreemde taal ?

Gedesinfecteerde lappen tekst, een nieuwe golf,
Corona dat alles onder haar vleugels bedolf,
Herwonnen bewegingsvrijheid,
interregenerationele solidariteit.

Het ontstaan van inhaalfeesten,
en kapperdroogte voor de meesten.
Kerktorendenkers uitspraken,
hele nertsenfamilies afmaken.

In besloten kring afscheid nemen,
mortaliteitscijfers problemen.
Mondkapjesverplichting aanvaard,
het aantasten van onze welvaart.

Elkaar op de snijtafel leggen
en herniabestendige dozen.
Eerst naar een vaccin dreggen
dan het verhuizen van daklozen.

Ontwijkstress,
Globaliseringsproces.
Een robot-ober,
Rondpruttelend virus wordt sober.
Testklus-teststraat
De corona-app, een opsporingsapparaat.

Volksmennende critici,
Wip: Werkgroep Infectie Preventie.
Zendmastbranden
en verboden vakantielanden
Immunisatiereserve, een doorgetimmerd noodplan.
Het nieuwe vaccin: encefalitis uit Japan?

Gastvrijheid per anderhalve meter
maar niet in de draagmoederkliniek.
Het hanteren van een koortsthermometer
is dat een basis voor subsidiesystematiek?

Als ik God was sprak ik gewoon
“Mensen, dat is een onbegrijpelijke berichttoon”.

Wim Possen, september 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona_8

Eilanddenken…

Toch naar een veilig vakantieland
waar ze niet worstelen met de afstand?
Zij zeggen: deze topprioriteit staat voorop!
Het is als uitgelegde kippen zonder kop,
die worden tenminste nog soepkip.
al zorgen die ook voor onbegrip

Het waren terrasloze maanden
voor al die corona-nabestaanden.
Nu met overvolle vliegtuigen vliegen
en de boel een beetje bedriegen,
dus met een leugentje om bestwil,
in het koffer een aangepaste Easybreath duikbril,
vliegt men vanaf een farma gecertificeerde luchthaven,
om zich aan Corona-bier en andere dingen te gaan laven.

Zij willen zonder zorgen gaan ’inhaalfeesten’
want het zijn hunkerende feestbeesten.
Zijn ze er aan toe
of is het typisch corona-moe-gedoe?
Ook noemt men het : Het systeem resetten
en het ‘nieuwe gewoon’ effe klaarzetten.

Dit vertelt een niet-essentiële reiziger,
de smoes wordt steeds ijziger.

Wim Possen, juni 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona_7

Coronamuziek…?

Wat voor stukjes wil je horen
nu ze die uitbraken monitoren?
Zingen is nu uit den boze door die stomme aerosols,
evenals een biertje drinken onder fleurige parasols!
Terug naar normaal is cruciaal,
maar helaas is corona intercontinentaal

Wij leven allemaal in risicolanden
en dat legt muziek maken nu aan banden
Ergernis en weemoed vieren hoogtij
in deze verdomde coronamaatschappij.

Maar er volgt ook een tijd van afschalen
en kunnen we hopelijk de boel weer inhalen.
Er hoeven dan geen mondkapjes voor,
dat was onbegonnen werk in een koor.
Dan hoeft het geen anderhalve meter meer,
dat noemt men nu geestelijk gecommuniceer.

Wim Possen, juni 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona_6

Krapte ?

Ik kan echt niet zonder jou,
kom nou!
Jij bent onmisbaar heel mijn leven,
ik zal je nooit de bons geven.
Laatst winkelde ik in de stad
en onder in een torenflat
zag ik je staan,
helemaal vooraan.
Ik staarde je aan en nam je mee,
jij bent nu mijn trofee.
Eindelijk, nu heb ik je dan
het is bijna een familieroman.
Niet goed dat ik met je aanpapte,
want zo ontstond de toiletpapierkrapte….

Wim Possen, april 2020.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona_5

Muziek is pas écht lekker als je ze zelf maakt.

“Voorlopig nog niet samen zingen”, staat boven een artikel in de krant van afgelopen dinsdag. Weer een domper op onze ambitie om er samen iets van te maken in deze verdomde coronatijd. De harmonieën en fanfares worden trouwens ook ‘meegenomen’ in dit artikel.
Laat deze verenigingen nu net een essentieel onderdeel zijn van het cultureel erfgoed in Nederland, Limburg en wat ons betreft ook in Bocholtz/Simpelveld.|
Erfgoed omvat alles wat vorige generaties ons hebben nagelaten en wat wij nu overdragen aan volgende generaties. De overheid wil dat dit erfgoed leeft, dat dit rijke erfgoed behouden wordt en dat men het blijft gebruiken.
Muziek maken als onderdeel van deze cultuur is de ideale bron voor ontwikkeling, opvoeding, ontmoeting, verbinding, samenwerking en participatie. En laten we vooral het maatschappelijke aspect van deze (oude) verenigingen niet uit het oog verliezen, want ze zijn onlosmakelijk verbonden met onze dorpen. We zijn er trots op en de gemeente gaat zelfs prat op dit fenomeen…
Door Koornetwerk Nederland en Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie is echter geconstateerd dat er in deze coronatijd nogal wat onduidelijkheid bestaat over de besmettingsrisico’s van samen zingen en samen musiceren. Wetenschappers onderzoeken momenteel deze risico’s en we moeten er rekening mee houden dat fysiek samenkomen (repetities en uitvoeringen) misschien pas in september weer mogelijk wordt! Laten we vurig hopen dat het eerder kan. Eigen  navraag bij de gemeente leverde op dat er nog aarzeling en onwetendheid bestaan over een voorstel om buiten te repeteren met een beperkte groep (partijrepetitie?), met inachtneming van de geldende richtlijnen uiteraard.
Dat betekent dat de getroffen verenigingen heel erg op de proef gesteld worden. Nu moet blijken hoe hecht ze zijn en dat er echt geen cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’ nodig hoeft te zijn.
Besturen, dirigenten en leden blijf volhouden en vertrouwen uitstralen, blijf vooral positief en innovatief en ga niet bij de pakken neerzitten. Laat de gemakzucht en de onverschilligheid niet zegevieren want die liggen steeds nadrukkelijker op de loer. Nu moeten we met zijn allen laten zien dat het verleden zijn vruchten heeft afgeworpen en dat deze cultuur in onze contreien onuitroeibaar is, dat we één familie zijn. Laten we in gedachte telkens een kaarsje aansteken als die donkere dagen eindeloos lijken, want dat kaarsje geeft licht en misschien enige houvast.
Zie deze coronatijd even als een stil protest tegen de haastige wereld waarin we leefden…
Heel veel sterkte toegewenst en denk eraan: ‘Muziek is pas écht lekker als je ze zelf maakt’, vooral in de toekomst weer.

Wim Possen
Zangkoor St. Joseph Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona_4

Proost….

Ons kasteleinsechtpaar van d’r Auwe Kino, Monica en Ramon, komt door al die coronaperikelen in financiële nood, nu hun zaak noodgedwongen gesloten is en daarmee ook het B & B natuurlijk. Zoals bekend kunnen wij er voorlopig ook niet meer repeteren!
Middels deze oproep willen wij hen, onder de huidige moeilijke omstandigheden een hart onder de riem steken en onze hulp aanbieden.
Hoe gaan wij dit doen?

Wel…., zij verkopen via internet flesjes speciaal bier voor €3,50 per stuk en wij dachten dat het voor het  bestuur een kleine moeite is om dit  onder de aandacht van de leden, de Sympathisanten en andere geïnteresseerden te brengen middels deze bijdrage. 
Alle beetjes helpen tenslotte…en voor de bierliefhebbers  onder ons is het natuurlijk dé gelegenheid om te tonen dat het koor hen op deze manier meehelpt om door deze hardnekkige crisis heen te komen.
Dit is natuurlijk maar een idee, maar toch….

De flesjes bier met de gepaste namen  ‘Filmpje’ (een heerlijke en bloemige tripel van 8%, mistig door de vergisting op fles en zeer toegankelijk door zijn heerlijke afgeronde smaken) en ‘Zwart-Wit-Filmpje’(tijdelijk uitverkocht), kosten zoals gezegd €3,50 per flesje.                                                                                                   

Hoe bestel je nu wat flesjes? 

 1.Stuur een appje naar 0653772754
  (of bel even 045 544 2619 voor de mensen die niet in de gelegenheid zijn om
te appen)
2. Vermeld het aantal flesjes dat u bestelt
3. Vermeld tevens uw naam en adres
4. Vervolgens krijgt u een TIKKIE terug (betaalopdracht voor de appers)
5. De flesjes worden bezorgd op vrijdagavond.    
     (Binnen de gemeente Simpelveld worden géén bezorgkosten berekend, daarbuiten
bedragen deze € 2,50).

Het bestuur hoopt van ganser harte dat deze moeilijke tijd snel voorbij zal zijn, voor het koor, voor Monica en Ramon en voor iedereen natuurlijk en dat we hen via deze oproep veel werk bezorgen !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona 3

Een groet aan allen van een bezorgde dirigent….

Dirigent Anton Kropivšek die natuurlijk ook ‘werkeloos’ thuis zit tijdens dit vermaledijde coronatijdperk, probeert zijn koren op te roepen om ‘de instrumenten warm te houden’, een mooie en oprechte taak, die natuurlijk ook getuigt van zijn verbondenheid en medeleven met onze vereniging, die hij toch wel erg mist!

Brunssum, 24 maart 2020

Beste zangers vrienden,

Ons leven staat op de kop, ons dagelijks levensritme is krachtig verstoord door het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande drastische maatregelen en afgekondigde richtlijnen van onze regering.
De wereld schijnt tot stilstand te zijn gekomen en komt tot rust, iedereen is op zichzelf aangewezen; het is een moeilijke tijd, die langzaam tot ons doorgedrongen is en die we zullen moeten accepteren.

Ook voor onze vereniging, onze vriendenclub waarin wekelijks sympathieke mensen bij elkaar komen om hun hobby en grote passie – het zingen in koorverband – uit te oefenen. Groepsactiviteiten zijn helaas onder deze omstandigheden niet meer verantwoord, voorlopig niet meer tot 1 juni.

Ik vind ’t zó jammer, dat we onze repetitieflow op weg naar ongetwijfeld mooie uitvoeringen abrupt moesten afbreken en ’t zal zeker tijd kosten weer in een repetitieritme te komen. Hopelijk zal dat nog vóór de zomervakantie gebeuren, opdat we in augustus daadwerkelijk die muzikale draad weer kunnen oppakken.

Er komen momenten in deze tijd van bezinning, dat u uitgekeken bent op tv – en praatprogramma’s, computerspelletjes en andere zaken waar we nu onze tijd mee doorkomen. Dat is misschien het moment om eens aan uw vereniging te denken, sterker nog: om eens de map van uw favoriete koor op te zoeken.
Ik wil u met onderstaande oefeningen helpen op verantwoorde wijze uw stemapparaat op te warmen alvorens u uw partijen zingt.
Maak een keuze uit deze oefeningen m.a.w. varieer telkens uw inzingmomenten!

1. Algemeen: Neem dagelijks een dosis frisse lucht, beweeg en wandel en blijf  geestelijk
en lichamelijk fit
2. Warm ’t lichaam op vóór ‘t  zingen
a. op de plaats lopen 
b. het lopen naar een korte sprint opvoeren
c. schouders naar achteren en naar voren draaien 
d. poets je oorlellen met de schouders, bouw spanning op door de
schouders hoog op te tillen en daarna in één keer los te laten en te
ontspannen
e. ga met ’t hoofd van links naar rechts over je borst 
f.  klop met je vingers of vuisten je lichaam wakker  
g. leg een hand op de onderbuik en in de rug c.q. flanken en adem rustig met gesloten
ogen naar de handen toe. Ademhaling wordt  rustiger en telkens dieper!
3. Neurie op M, op N en op NG op een voor u prettige toonhoogte     
a. Maak vanuit die toonhoogte een glissando = glijtoon naar beneden
    b. Neurie vanaf de begintoon de dalende melodielijn so fa mi re do 
     c. Zing op de begintoon de klinkers ie – ee – aa – oo – oe – uu en ie na
        elkaar in een legato lijn 
d. Zing op verschillende klinkers de tonenreeks so fa mi re do telkens

     een toontje hoger
e. Zing so la so fa mi re do; en ook so la si la so fa mi re do legato en  
    staccato op een klinker en op N
f. Blader nu eens door de repetitie-map en zing en oefen een stuk 
        naar eigen keuze.

Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf positiviteit uitstralen!
Ik wens u een goede gezondheid!

Tot ziens!!

Ton

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona_2

O, o Corona 
Het coronavirus heeft ons stevig in zijn greep en ontregelt ons totale sociale leven…                                                                                                         
Zoals waarschijnlijk al bekend is zullen geen Paasvieringen plaatsvinden in onze kerk. Dat betekent dat het koor voorlopig tot en met medio april 2020 op non-actief staat. De onthulling van het monument op het grasveldje aan de Schoolstraat, dat het koor mee moest opluisteren op 14 april a.s. is al eerder (voorlopig) afgelast. Net krijgen wij tevens het bericht dat de geplande 50-jarige bruiloft die we moesten opluisteren op zondag 19 april gecanceld is en (voorlopig) verplaatst wordt naar zondag 20 september a.s..
Natuurlijk kan er ook niet gerepeteerd omdat de horecagelegenheden gesloten zijn, zo ook d’r Auwe Kino, het nieuwe verenigingslokaal van het koor. Wat een brute pech voor Ramon en Monica, die hun uiterste best doen het koor zo goed mogelijk te bejegenen.  Zelfs de jaarlijkse loterij, een van de financiële steunpilaren van het koor, kan voorlopig geen doorgang vinden! Er is intussen intensief contact geweest met de gemeente. Daar kreeg het bestuur te horen dat er in ieder geval geen nieuwe vergunning aangevraagd dient te worden en dat geen nieuwe loten gedrukt moeten worden.
Alleen de trekkingsdatum is verschoven naar 28 oktober 2020. Wanneer het koor  dit jaar op het zgn. collecterooster van de Verenigingsraad Bocholtz komt te staan (m.a.w. in welke periode de loterij kan plaatsvinden), krijgen we zo spoedig mogelijk te horen, verzekerde de vriendelijke vergunningverlener van de gemeente Simpelveld ons. We houden u op de hoogte! In elk geval kunnen, zoals afgesproken op de laatste repetitie, gewoon loten verkocht worden aan familie, collegae, vrienden en kennissen, mits de nieuwe trekkingsdatum 28 oktober bij de koper bekend gemaakt wordt, want op het lot staat de oorspronkelijke trekkingsdatum van 29 april.
“Succes vergt Moed”, zegt een tegelwijsheid en “Aa alles keunt ee ing, jong “, zei moeder altijd. En dat is natuurlijk zo, want er komen zeker ook nog eens goede berichten, daar zijn we van overtuigd.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Corona_1

Wat CORONA met ons en de wereld doet…

De wereld staat op z’n kop door het coronavirus, maar gelukkig hoeven wij geen werktijdverkorting aan te vragen en ook niet te hamsteren. Het koor hoeft alleen niet te zingen en heeft daardoor even een verplichte rust. Want na ampel beraad, heeft het bestuur besloten om na het bericht van de RK Kerk dat er voorlopig geen diensten gehouden worden, ook de repetities te cancelen tot voorlopig 31 maart a.s., hetgeen intussen verlengd is tot minimaal 6 april. Waar zouden we moeten repeteren nu ook de horecagelegenheden verboden terrein is?

De overheid heeft dus vergaande en drastische maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, waardoor ook ons koor werd getroffen. Even geen repetities, geen missen en andere evenementen. Het is nu eenmaal niet anders en we kunnen niet anders.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) heeft de overheid geadviseerd om bovenstaande reden, deze stappen te zetten en gezien de leeftijdscategorie van het koor kunnen wij het risico natuurlijk niet nemen en niet lopen om dit te negeren.

We houden jullie op de hoogte.

Ook Hub Muijrers meldde dat het Gregoriaans tot nader order, voorlopig niet doorgaat, zowel de repetities als de uitvoeringen.

Corona

In een heel kort tijdsbestek

brak Corona ons de nek.

Nee, nee Corona is geen jonge dame

en helemaal geen reclame.

Het is een hardnekkig virus

met een hele grote actieradius.

Ineens sloeg de wereld op hol

en pakte Corona de hoofdrol.

Een epidemie

werd een pandemie,

de economie stortte ineen,

dat kwam er ook nog overheen.

Corona is zeer trefzeker

en voor iedereen een spelbreker.

Laten we hopen dat het snel over gaat

want we leven nu in een reservaat.

We zijn gebonden en mogen niets meer,

Corona wat heb ik van jou een afkeer.