Vooruitblik

Zangkoor St. Joseph Bocholtz kijkt vooruit !

Ondanks de coronacrisis, die werkelijk alle onderdelen van onze samenleving raakt, is het bestuur van Zangkoor St. Joseph Bocholtz vooralsnog bezig met de organisatie van de jaarlijkse jubilarissendag  op 27 september a.s. en het jaarlijkse themaconcert dat dit jaar gepland is op 8 november a.s.
Hopelijk zijn die data voor het koor haalbaar en kan/mag er weer als vanouds gezongen worden.

Op de eerste plaats is stilzitten niets voor het bestuur en op de tweede plaats wil het bestuur niet verrast worden als de anticorona-maatregelen worden versoepeld, waar we natuurlijk allemaal vurig op hopen.

Na een ’belrondje’ met de leden (iedereen vond  het telefoontje van de dames- bestuursleden geweldig) hunkerde het overgrote deel weer naar de wekelijkse repetities en de uitvoeringen. In een eerder schrijven werden overigens de punten van de ‘digitale’ bestuursvergadering, welke de leden dienen te weten, medegedeeld.

Buiten de jubilarissen heeft het jaar 2020 voor het koor nóg een aparte drieledige betekenis:
1) Het 155-jarig bestaansfeest, 2) het 250ste geboortejaar van Ludwig van Beethoven en 3) last but not least, de 80ste verjaardag van Jan Vaessen, onze kerk-goeroe bij uitstek. Het bestuur heeft daarom gekozen voor een concert-mis, die overigens om 11.00 uur begint. De opluistering van de mis op deze wijze  geeft de bezoeker een andere, misschien diepere en sacrale manier van beleven. Vandaar dat gekozen werd voor ‘Classic meets Classics’ als naam van deze concert-mis.
Dirigent Ton Kropivšek  sloot in dit kader graag aan bij het traditionele jaarlijkse projectthema van het koor en zal een programma presenteren met enkele klassieke iconen en ook met muzikale wensen van Jan Vaessen.  
Medewerking zal o.a. worden verleend door de gebruikelijke gastzangers/-zangeressen, Canto Rinato -Limburgs koor van het jaar-, het Belgisch Strijkersensemble, enkele hoboïsten van Koninklijke Philharmonie Bocholtz, een blazersensemble onder leiding van Patrick Spelthaen -de dirigent van Fanfare St. Cecilia Bocholtz- en organist Leon Dijkstra.
De Krönungs-messe  van W.A. Mozart zal zeker op het programma staan.
Omdat er nogal wat werk aan de winkel is, wordt de koorvakantie in dit bijzondere, door het coronavirus geteisterde jaar, geschrapt, hetgeen veel leden ‘niet erg’ vinden. Daarom wordt ook de mogelijkheid onderzocht om met groepjes buiten te repeteren, uiteraard met inachtneming van alle maatregelen van RIVM, de regering en de gemeente.