Luisterbijeenkomsten (5)

Luisterbijeenkomsten Zangkoor St. Joseph Bocholtz een groot succes.

Alle optimisme ten spijt is er nog geen mogelijkheid te bespeuren om weer enigszins normaal te repeteren. De koren zijn nog steeds gebonden aan de social distance en als extra handicap adviseert men ook nog eens de zigzagopstelling tijdens repetities en uitvoeringen. Voor een normaal amateurkoor is dit natuurlijk niet te realiseren!
Onze gezondheid en een degelijke nieuwe start in de naaste toekomst blijven ondanks alles, natuurlijk prioriteit nummer één, moge dit duidelijk zijn.
Het bestuur blijft dan ook positief zoeken naar oplossingen en is nog steeds in gesprek met het cluster (kerkbestuur) en de gemeente.
Na de bemoedigende paasbroden, telefoontjes, kaartjes en informatiebriefjes / mailtjes aan de leden, werden begin juni luisterbijeenkomsten georganiseerd, ook al omdat onderkend werd dat deze coronatijd enorm ingrijpt (ingreep) op het maatschappelijk/culturele leven in het algemeen en op het verenigingsgevoel in het bijzonder. Dus om deze aspecten weer te doen leven en te stimuleren heeft het bestuur het idee van dirigent Ton Kropivšek omarmd en een viertal  zeer interessante bijeenkomsten georganiseerd, waarin de muziek en muziek maken centraal stonden.
In samenwerking met verenigingslokaal d’r Aowe Kino werd een protocol opgesteld waaraan (bijna) iedereen zich heeft gehouden. Onze complimenten….
Bovendien moet nog even vermeld worden dat Ramon en Monica op deze woensdagavonden hun zaak extra openden voor het koor!
Tijdens de eerste avond  (17 juni) werd het hoofdstuk ‘Muziek in al zijn vormen’ door de zeer kundige en enthousiaste dirigent gepresenteerd. Ook kregen we muziekfragmenten te horen die zijn uitleg verduidelijkten en onderstreepten. Op woensdag 24 juni ging het over ‘Muzikale handvaten van de componist’, de parameters in de muziek. Natuurlijk weer met luisterfragmenten om alles te verduidelijken. Op woensdag 1 juli ging het over de ‘Klankkleur’, voor welk ensemble, instrument, welk stemtype, schrijft de componist zijn werk. Uiteraard weer met luisterfragmenten. Op woensdag 8 juli tenslotte presenteerde de dirigent ons het hoofdstuk ‘Opmerkelijke koormuziek’, met schitterende, bekende en onbekende fragmenten. Dirigent Gregoriaans Louis van de Weyer mochten we toen trouwens ook welkom heten.
Elke deelnemer kreeg meteen na de dag van de bijeenkomst het behandelde onderwerp, met een woordje van de dirigent en een lijstje van de beluisterde fragmenten, via mail of brievenbus netjes  thuisbezorgd.
Het bestuur  dankt dirigent Ton Kropivšek nog eens hartelijk voor de bijzondere wijze waarop hij deze bijeenkomsten presenteerde.
In tegenstelling tot eerdere berichten heeft men toch moeten besluiten om de vakantieperiode te handhaven, gezien de nog steeds onduidelijke situatie.|
Tevens kan de traditionele jubilarissendag in september, om de welbekende redenen, dit jaar geen doorgang vinden.
Op woensdag 19 augustus hoopt het bestuur weer iedereen, misschien onder  andere omstandigheden, te kunnen begroeten.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Brunssum, juli 2020.

Beste zangers vrienden,

Ik mocht u tijdens 4 luisterbijeenkomsten meenemen in mijn kijk op de wereld van de muziek.
Gisterenavond heb ik mijn ontmoetingen met topkoren en hun dirigenten met u gedeeld,
ervaringen die voor mijn persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijk zijn geweest.
Ik heb de kans gehad –  en ben daar zeer dankbaar voor! – naar vele concerten, concoursen, workshops en lezingen te gaan en deze hebben mij door actief deel te nemen, maar vooral ook door veel te luisteren en te observeren, gevormd tot de musicus die ik nu ben.
Met name de symposia van Ljubljana, Sidney en Rotterdam in 1995, 1996 en 1999 waren daarin maatgevend.

Ik vond het heel fijn u mee te nemen in het wereldje van de muziek.

 • Dank u wel voor uw aanwezigheid, dank u voor uw luisterend oor en indrukwekkende aandacht!

Ik wens u een fijne vakantieperiode en zie u graag terug op woensdag 19 augustus.
Blijft u vooral gezond!
En uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd waar die eerste repetitie plaatsvindt,
hoe die in stemgroepen georganiseerd wordt en met welk repertoire we gaan starten.

Hartelijke groeten,
Ton

Luisterbijeenkomst_4

Opmerkelijke KOORMUZIEK door bekende ensembles en koren.

 1. Swingle Singers:            Ouverture zur Zauberflöte – Mozart
 2. Swingle Singers:            El Paisanita – Argentijns volksliedje
 3. Kammerchor Stuttgart:Sanctus uit Cantus Missae van Rheinberger
 4. Accentus:                       Agnus Déi – S.Barber
 5. Tsjech. Philh. Koor:     Ave Maria van A. Bruckner
 6. MADZ:                          Katakataka – Philip. volkslied
 7. The Real Group:           Splanky – Neal Hefti/M.Jalkéus

FELICITATIE met feestelijke muziek van De Lalande

 • Moses Hogan Chorale: Elijah Rock – arr. M.Hogan
 • Tapiola Choir:               Aizu bandaison
 • Ned. kamerkoor:           Jagdlied – Mendelssohn
 • DeKOOR:                      You’re the voice – M.Ryder/Chr. Mac-Carty

Sloveense koortraditie

 1. Slovenski Oktet:            Vecerni Ave – A.Foerster
 2. Srecko Kosovel:             Brsljan nad jezom – A.J.Kropivšek

BONUSTRACK

 1. Libera Boy’s choir:       Voca me

Luistertips:
    SATB: Voctave                    –  The Mormon Tabernacle Choir
       Collegium Vocale    –  Perpetuum Jazzile
    TTBB: Westminster Chorus – Hudson Shad – ROCK4
       The Vocal Majority  –  Comedian Harmonists
       Lady Smith Black Mambazo – Orphei Drängar
       Straight no Chaser   –  Chanticleer – The King’s Singers
    SSAA:  Le Mystère de Voix Bulgares

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Luisterbijeenkomst_3

Wanneer een componist een compositieopdracht ontvangt zal meteen duidelijk zijn voor welk ensemble cq voor welke instrumenten of stemtypes hij gaat componeren. Zo staat de klankkleur van de compositie min of meer vast.
De instrumentengroepen in schema ter informatie:
3 hoofdgroepen: snaar – , blaas – en slaginstrumenten
Verdere verdeling:

 1. Snaarinstrumenten worden verdeeld in strijk – , tokkel – en aangeslagen snaarinstrumenten (zoals de piano)
 2. Blaasinstrumenten worden verdeeld in hout en koper
 3. Slaginstrumenten verdeel je in membranofonen, ofwel met vel bespannen slagwerk en idiofonen. Beide groepen kun je verder splitsen in gestemd en niet-gestemd slagwerk ofwel melodisch en ritmisch slagwerk.

Hoe zijn nu de verschillende orkesten samengesteld:
Strijkorkest: strijkinstrumenten viool, altviool, cello en contrabas
Symfonie orkest: strijk – , blaas – (hout en koper) en slaginstrumenten
         + het tokkelinstrument de harp.
3 blaasorkesten: harmonie orkest, fanfare orkest en de brassband.
Harmonie orkest: hout en koper en slagwerk
Fanfare orkest: saxofoongroep en koper en slagwerk
Brassband: koper en slagwerk

Koorsamenstelling:
Gemengd koor: Sopraan, alt, tenor en bas
Mannenkoor: tenor1, tenor 2, bariton en bas; Dameskoor: SSAA

Aan de hand van luisterfragmenten hebben we de verschillende orkest – en koorsamenstellingen besproken:

Strijkorkest                      4e deel uit Souvenir de Florence van Tsjaikovski
Idem                                3e deel uit 4e symf. van Tsjaikovski: pizzicato ostinato
Fanfare                            uit Funfair Merry go rounds, 1e deel van D.Bourgeois
Harmonie                        uit Paris sketches: Pigalle, 2e deel van M.Ellerby
Brassband                       fabrieksorkest te Stoke on Trent/Birmingham
Symfonie orkest              Carnival Ouverture van Dvorak
Idem en koor                   8e symf. van Mahler, 1e deel Veni Creator Spiritus
Mannensextet                  King’s Singers: Freddie feel good (Bandimitatie)
Vocal group                    Singers unlimited met Fool on the hill
Gemengd koor                The Mormon Tabernacle Choir
Mannenkoor                    The Vocal Majority met Music never ends
Vrouwensextet                Sweet honey in the rock met State of Emergency

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Luisterbijeenkomst_2

MUZIKALE HANDVATEN VAN DE COMPONIST (24 juni 2020):

DE PARAMETERS

– Toonhoogte (de ervaren hoogte van een toon)                                                                   
– Toonduur (hoe lang je een noot precies aanhoudt)
– Klankkleur (welke stem/instrument klinkt. Of een combinatie hiervan)           
– Dynamiek (sterk of zacht spelen en hoe?).   
– Tempo (de snelheid waarmee een muziekstuk gespeeld wordt)           
– Harmonie (samenklank)                                                                                                              
– En bovendien: Vorm – Toonsoort – Maatsoort – Frasering – Tekst

Luistervoorbeelden toonhoogte                                                                                               
1. Fragmenten uit de Grote Symfonie nr. 9 van Franz Schubert                                            
2. Méditation uit Thaïs van Jules Massenet

Luistervoorbeelden toonduur                                                                                                 
3. Fragment uit Le sacre du printemps van Igor Stravinski                                              
4. Mambo uit de Symfonische dansen West-Side Story van Leonard Bernstein

Luistervoorbeelden klankkleur                                                                                                
5. Penderecki (Trauermusik für die Opfer von Hiroshima)                                                               
6. Canzoni – Sonate van Giovanni Gabrielli

Luistervoorbeelden dynamiek                                                                                                 
7. Ouverture (fragment) La Gazza Ladra van Giaccomo Rossini                                     
8. Finale uit de 3e symfonie van Anton Bruckner                                                            
9. Adagio uit de 4e symfonie van Ludwig van Beethoven

Luistervoorbeelden tempo                                                                                                    
10. Vijf delen van de 2e suite van de Water Music van G.Friedrich Händel                       
11. Pacific 231 van Arthur Honneger

Luistervoorbeelden samenklank                                                                                          
*12. Quatre petites Prières de St. Francois d’Assisi van Francis Poulenc                     
*13. Fragment uit het Gloria van John Rutter

*Door omstandigheden konden niet alle fragmenten gehoord worden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Luisterbijeenkomst_1

Luisterbijeenkomsten, bedacht door dirigent Ton Kropivšek

Het zijn de gelegenheden, om de leden weer eens bij elkaar te krijgen na dik drie maanden, zij het gesplitst in dames en in heren om aan de coronamaatregelen te voldoen.
Intussen is de spits is er alweer vanaf en de eerste bijeenkomst op woensdag 17 juni is in goede aarde gevallen, we hebben alleen maar positieve geluiden gehoord én we hebben ons samen netjes aan het protocol gehouden.

Onderstaand: 1)  ‘een woordje van Ton, 2) de titels van de werken’ die op 17 juni beluisterd werden en  3) het schematisch overzicht  ‘Muziek in al zijn vormen’
Rest ons nog een woord van dank aan Monica en Ramon van d’r Aowe Kino, die in deze coronatijd (van géén repetitie) op deze woensdagavonden hun zaak voor ons extra openen!!

Ad.1) Beste zangers vrienden,   
Heel fijn dat we elkaar weer ontmoet hebben, in een fijne, ontspannen en open sfeer! Zingen mocht nog niet, maar luisteren wel en n.a.v. enkele luisterfragmenten kwamen we tot een kader waarin elke muziekstijl geplaatst kan worden. Dit kader stuur ik via de bijlage, zo ook de naam van de werken die we beluisterden. Misschien is de een of ander nieuwsgierig geworden naar méér??
Tijdens de volgende bijeenkomst (op woensdag 24 juni) zullen we gaan luisteren naar muzikale facetten, waarmee elke zanger tijdens repetities geconfronteerd wordt, wat ik noem “de muzikale handvaten van de componist”, de parameters in de muziek.  
Uiteraard is iedereen van harte welkom, óók wanneer de eerste bijeenkomst van gisteren gemist werd.       
Wanneer het kabinet het toelaat hopen we in juli met partijrepetities te starten, mét in achtneming van onderlinge afstand!!

Hartelijke groeten en tot ziens,   
Ton

N.B. Onderstaand een link naar een prachtige song van Michel Legrand,            Geniet ervan!!

How do you keep the music playing

Ad 2) Luisterfragmenten op 17 juni 2020:      
– Adagietto – Dood in Venetië – 4e deel uit Mahler’s 5e symfonie           
– Miracles van Earth Wind and Fire 
– Gloria uit Missa Solemnis van Beethoven  
– Finale uit de Klassieke symfonie van Prokofiev   
– Fifty ways to leave your lover van The King’s Singers  
– Vivace uit Concert voor 2 violen van J.S.Bach|
– Lustige Streiche von Till Eulenspiegel van R.Strauss  
– Space Oddity in symf. Rock stijl door het London Symph. Orchestra   
– Impromptu nr. 3 van Fr. Schubert – James Last

Ad.3) Muziek in al zijn vormen