Koor

Organisatie:

De organisatie staat beschreven in de opgestelde statuten, die in 1985 voor onbepaalde tijd verlengd zijn. Deze statuten liggen ter inzage bij het bestuur.

Het koor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 40186189

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit een zevental leden waarbij de taken en functies verdeeld zijn.
Zo kennen wij de verdeling voorzitter, secretaris, penningmeester en
4 commissarissen. Maandelijks wordt middels een jaarrooster vergaderd.

Dirigent:

Dhr. A. Kropivšek

Muziekcommissie:

De muziekcommissie bestaat uit de dirigent, president, archivaris, een bestuurslid en uit enkele actieve leden. Deze commissie heeft tot doel, het programma van de diverse uitvoeringen samen te stellen.

Repetitie:

Iedere woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Verenigingslokaal:

Café de Auw Leemkoel
Dr. Nolensstraat 12
6351GM Bocholtz
tel. 045-5441268

Contributie:

De contributie bedraagt € 50,00 per jaar