In memoriam

Alfons Henskens

Met grote verbijstering en verslagenheid ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Alfons Henskens.
Ruim 44 jaren was hij met hart en ziel lid van onze vereniging waarin hij bij de tweede tenoren echt een voortrekkersrol vervulde. Alfons was een ideaal lid, hij was sympathiek, serieus en correct, deed  op tijd zijn zegje en niets was hem teveel voor het koor. Een glaasje en een geintje op zijn tijd wist hij zeer zeker ook te waarderen. Zijn voltooide muziekstudie in België, kwam het koor ten goede want hij was ook lid van de Schola Cantorum en van de sectie Volkszang. Ook bij Simpelvelds Mannenkoor David was hij een gewaardeerd lid. Zingen was dus zijn lust en zijn leven en hij maakte zelfs nieuwe leden van het koor, wegwijs in de muziekwereld. Door ziekte kon hij de laatste jaren niet meer meezingen, hetgeen hem na aan het hart ging. Hieraan heeft natuurlijk ook corona meegewerkt! Bij zijn laatste ontmoeting met hem, enkele maanden geleden, beloofde hij weer te komen repeteren zo gauw het weer mogelijk was ……
Alfons, hartelijk dank voor alles wat je in het belang van ons koor hebt gedaan en moge je een voorbeeld blijven voor iedereen.
Wij wensen zijn vrouw Corrie, zijn kinderen, kleinkinderen, zijn familie, vrienden en kennissen, heel veel troost en sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.


Bestuur, dirigenten en leden van Zangkoor St. Joseph Bocholtz en de Sympathisanten

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ganeta Stommen-Stateva

Wij kregen het droevige bericht van het overlijden van ons koorlid Ganeta Stommen-Stateva . Zij heeft haar ziekte niet kunnen overwinnen en haar laatste wens, om in haar vaderland Bulgarije in te slapen, ging toch nog in vervulling.
Ook zal ze daar haar laatste rustplaats vinden. Natuurlijk kunnen we niet naar Bulgarije gaan, maar we hebben gezorgd voor een bloemstukje aldaar, namens het koor. Op de afgelopen repetitie, hebben wij haar herdacht tijdens een minuut stilte. In de nog in te plannen mis voor alle overleden leden en Sympathisanten tijdens de corona-pandemie, zullen we haar natuurlijk ook gedenken. Na een eerdere periode was zij sinds 2019 weer lid. Zij voelde zich prettig bij het koor, waar zij zich opgenomen voelde en waar zij graag vertoefde.
Zij hield van zingen, was zeer leergierig, altijd oplettend en heel voorkomend.
Wij wensen haar man Patrick, haar zoon Vincent en haar verdere familie, vrienden en kennissen heel veel troost en sterkte toe in deze zware, droevige tijd.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Henk Bröcker

Met grote verslagenheid ontvingen wij het droeve bericht van het toch nog vrij  plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerde lid van de Sympathisanten van Zangkoor St. Joseph Bocholtz, Henk Bröcker. Sinds 2007 maakte hij deel uit van de vrienden van het koor. In deze hoedanigheid verrichtte veel hand- en spandiensten, vooral bij het jaarlijkse concert dat toch wel wat organisatie nodig had! Het bestuur deed  dan ook nooit een vergeefs beroep op hem. Ook ging hij jaarlijks in een vaste wijk met de loten langs de deur.
Bij de gezongen gemengde missen was hij een aandachtig luisteraar en altijd present, want Meggie was natuurlijk zijn favoriete zangeres. Bij de uitvoering van de Missa Luba regelde hij zelfs mede het geluid…
Hij was een graag geziene en sympathieke man, die altijd in was voor een praatje.

Henk hartelijk dank voor al jouw moeite en zorg en moge je een voorbeeld blijven voor iedereen.
Wij wensen Meggie, zijn familie, vrienden en kennissen heel veel troost en sterkte toe, bij het dragen van dit grote verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rietje Weijers

“degene die altijd raad wist
zal node worden gemist”

Droevig moeten wij u mededelen dat ons gewaardeerde lid Rietje Weijers, na toch wel moeilijke laatste jaren, rustig en vredig is ingeslapen, enkele dagen na haar 80ste verjaardag.
Rietje was een mens uit duizenden, altijd zeer geïnteresseerd, bezorgd,  meelevend en zeer sociaal. Zij had een rotsvast geloof en zingen was haar leven. Ze kon uren wandelen en bloemen en vogels hadden haar speciale aandacht.
Na 43 jaren in Oegstgeest gewoond te hebben, kwam zij in 2014 met haar man Sjef weer terug naar Bocholtz en zij werd meteen weer lid van het koor, haar club, waar zij vóór haar vertrek uit Bocholtz, ook al jaren lid van was geweest.
Naadloos paste zij zich aan bij de alten en menig stuk kon zij zó weer meezingen.
Met zichtbaar veel plezier nam zij de draad weer op. “Of ik nooit ben weg geweest”, vertelde zij trots. De koorreizen naar Rome, Bratislava en Slovenië, die zij als niet-lid meemaakte, stonden in haar geheugen gegrift en hier was ze zeer dankbaar voor.
Toen het niet meer zo goed ging, hield Sjef haar repetitie- en uitvoerings-map nauwgezet bij, wat veel respect en bewondering afdwong. Haar koormaatje Bertie hielp haar ook waar het maar kon. Dat was gewoon hartverwarmend!
Rietje had een nauwe band met Bocholtz en Limburg en zelfs in Oegstgeest bleven ze onderling dialect spreken, wat nu een pre is voor haar beide zonen.
Ook kwam ze  trouw elk jaar carnaval vieren en zij verheugde zich dan op de dialect-mis die het koor zong. Ze kon er intens van genieten!
Rietje,  heel hartelijk dank voor alles wat je voor het koor hebt gedaan, we zullen je erg missen.

Wij wensen  haar man Sjef, Wim en Janine, Henk en Vaska, haar kleinkinderen, haar verdere familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elly Groenveld-Wolvekamp

“wat blijft zijn de herinneringen
 aan al die mooie en moeilijke dingen”

Het was bijna niet te bevatten toen wij te horen kregen dat onze koorvriendin Elly Groenveld. zeer onverwacht van ons is heengegaan. Als een donderslag bij heldere hemel sloeg dit droevige bericht in als een bom. Wat een onvoorstelbaar idee, wat een leed, wat een verdriet!
Sinds 1991 was zij lid van ons koor en zij werd meteen een vaste sopraan. Een aangenaam en sympathiek lid dat trouw, samen met Rijkel, op de repetities en uitvoeringen aanwezig was, ondanks haar vele lichamelijk ongemakken die zij steeds optimistisch onderging.
Voor haar werd dirigent Anton Kropivšek de grote leidraad en mede daardoor werd zij een voorbeeld voor velen!
Muziek was haar leven en indien nodig begeleidde zij vroeger zelfs de koorsecties ‘Scola’ en ‘Volkszang’, op het orgel.
Van 2005 tot 2019 vervulde zij tevens, zeer betrokken en integer, een bestuursfunctie en in die hoedanigheid produceerde zij het info-boekje voor aspirant- en nieuwe leden van het koor.
De koorreizen naar Rome, Bratislava, Slovenië, de uitvoering van Carmina Burana, haar 25-jarig dienstjubileum bij het koor, zoals Rijkel het noemde en het concert bij gelegenheid van ons 155-jarig bestaan, enkele weken geleden, beschouwde zij als de hoogtepunten tijdens haar 30-jarig lidmaatschap. Ze kon er vol enthousiasme over vertellen, haar ogen straalden dan…
Wat hebben wij met haar meegeleefd toen het noodweer afgelopen zomer ook in Nijswiller toeslag en het echtpaar Groenveld noodgedwongen tijdelijk moest verhuizen. Wat verheugde zij zich op de terugkeer naar haar gerestaureerde huis. Helaas heeft zij het niet meer mogen beleven.
Zondag 31 oktober 2021 was de laatste maal dat zij op het oksaal was. Hoe vaak zou ze er geweest zijn? De trap naar boven, met de 33 of 34 treden, waar wij het maar niet over eens werden, was een steeds groter obstakel voor haar. Maar dat belette haar niet om gewoon wat vroeger te komen, zodat zij met de hulp van Rijkel op haar gemak naar boven kon. Nou ja …op haar gemak, het was voor haar steeds een lijdensweg, maar ze klaagde er nooit over, wat haar enorm sierde.
Wij zullen haar vreselijk missen  daar vooraan op de stoel, die altijd voor haar klaarstond. Want samen waren we sterk en dat bewees zij steeds opnieuw.
Wij zijn Elly dan ook heel veel dank verschuldigd en wensen Rijkel, Tanja en Maurice, Rijkel jr., haar kleinkinderen en haar verdere familie en vrienden, heel veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit grote en intense verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In memoriam

Piet Knops

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Piet Knops. Hij was enkele zondagen geleden nog feesteling bij gelegenheid van zijn
40-jarig lidmaatschap bij het koor.
Hij werd ook meteen lid van de Kirchülle, een clubje koorzangers, die zelfs enkele Bócheser Schlaagertitels in de wacht wist te slepen. Op de jaarlijkse feestavonden traden zij regelmatig op met oeroude meezingers.
Piet was inderdaad ook een sportief mens, want over sporten kon je hem echt niets wijsmaken.
Wij hebben hem leren kennen als een vriendelijke, gezellige en opgeruimde man die wel van een geintje en een biertje hield, trouwens ook van een kaartje leggen na de repetitie.
Piet, bedankt voor alles wat je voor het koor hebt gedaan en wij wensen Tiny, familieleden en naasten heel veel sterkte en troost toe met dit grote verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In memoriam

Louis Hodiamont
In zoveel mooie herinneringen blijf je bij ons

Bijna een jaar na zijn vrouw Gerda, ontvingen wij het droeve bericht van het plotseling overlijden van Louis Hodiamont, het zeer betrokken lid van de Sympathisanten van Zangkoor St. Joseph Bocholtz.
Bijna geen gelegenheid liet hij onbenut om bij uitvoeringen en concerten van het koor aanwezig te zijn en ook bij activiteiten en vergaderingen van zowel de Sympathisanten als van het koor gaf hij steeds acte de présence.
Louis hartelijk dank voor alles en moge je een toonbeeld blijven voor iedereen.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In memoriam

Marie-Louise Jorissen-Vaessen
Oud voorzitter sympathisanten Zangkoor St. Joseph Bocholtz
(2009-2020)

Waarom plotseling zoveel pijn het had toch zo anders kunnen zijn……

Marie-Louise was een optimistische vrouw van weinig woorden maar met grote daden. Met hart en ziel zette zij zich in voor zowel de Sympathisanten als het koor! Zij spoorde andere mensen met succes aan de handen uit de mouwen te steken en mee te werken en mee te denken. “Dat kan niet”, bestond bij haar niet!
Hoe vaak heeft zij meegeholpen bij allerlei activiteiten en bood ze haar diensten spontaan aan? Het zal een enorm gemis zijn nu dit niet meer zo is.
Wij  wensen Harrie, haar kinderen, kleinkinderen en haar familie, heel veel troost en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx