Aantekeningen 2022

Frits Vanhommerig, de nieuwe voorzitter van ‘de Sympathisanten’.

Eindelijk kon de jaarvergadering van de Sympathisanten (vrienden van het koor uit Bocholtz) doorgang vinden, want door corona was de afgelopen twee jaren (bijna) niets meer mogelijk geweest en een opgeluchte Louis Linssen verwelkomde de leden dan ook enthousiast.
Tijdens deze vergadering werd Frits Vanhommerig, als oud-Bocholzenaar en nu wonend in Eys-Wittem, met unanieme stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter. Hiermee volgt hij Marie-Louise Jorissen-Vaessen op, die in 2021 plotseling overleed. Secretaris Louis Linssen heeft al die tijd met verve het voorzitterschap waargenomen en hij was blij dat er met Frits een nieuwe invulling komt van deze functie.
Frits is trouwens geen onbekende in Bocholtz want hij is jarenlang lid geweest van de Phil in Bocholtz. Ook was hij lid van het legendarische Roda JC Huisorkest, hij was verbonden aan Voetbalvereniging Zwart-Wit ‘9 Eys, heeft in diverse commissies gezeten van Jubileumfeesten in de regio, zo ook bij de viering van het 150-jarig jubileumfeest van Zangvereniging St. Joseph uit Bocholtz in 2015, hij was voorzitter van Pony Club & Landelijke Rijvereniging Sportvrienden Bocholtz, hij zat recentelijk in het comité Jubileumfeest  ‘250 jaar Inwijding H. Agatha Kerk Eys’ en zo zijn er wel meer activiteiten waar Frits zijn ziel en zaligheid aan gaf.

In zijn eerste woorden als voorzitter bedankte hij de vergadering alvast voor het gestelde vertrouwen in hem en hij stelde dat hij het woord voorzitter niet zo’n goede keuze vindt, “want we moeten het samendoen, zonder de steun van jullie kunnen wij, het bestuur dus, eigenlijk niet veel”.
Het verdere verloop van de vergadering werd vlotjes afgewerkt en nadat penningmeester Wim Loo een rondje ‘van de zaak’ gaf om gezamenlijk te toosten op de nieuwe voorzitter, werd de vergadering gesloten.
Na nog wat gezellig nagebabbeld ter hebben ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Een kleine heldin !                                                                     

De 9-jarige Zoë Kusters, kleinkind van Bep en Leo Hagelstein uit Bocholtz, liet er geen gras over groeien en was zó begaan met het lot van de Oekraïense vluchtelingen die na een barre tocht in Brunssum voorlopig huisvesting vonden, dat zij spontaan iets bedacht om deze mensen te helpen. Met de hulp van haar oma Bep, is zij naarstig boekenleggers, gelukspoppetjes en haasjes gaan maken. Vol overgave en met een ijzeren wil, maakte en verkocht zij er zoveel, dat dit het prachtige bedrag van maar liefst €100,00 opbracht. Dit overhandigde zij onder luid applaus van de repeterende leden van Zangkoor St. Joseph uit Bocholtz, aan een geëmotioneerde dirigent Ton Kropivšek, wiens familie en vrienden zich ontfermen over de achtkoppige familie die, zoals gezegd sinds begin maart, in Brunssum zijn. Een dapper, moedig en bewonderingswaardig initiatief van een klein meisje met een groot hart, hetgeen beslist navolging verdient! Dit is toch zeker een bijzondere prestatie die van waarde is voor onze samenleving en die natuurlijk een voorbeeld is voor andere kinderen. Een kinderlintje waardig.

Zoë en Ton, trots en… geëmotioneerd!
  • Het verkiezingsprogramma van Zangkoor St. Joseph Bocholtz (maart ’22)

Het koor is van strategisch belang voor de maatschappelijke betrokkenheid binnen onze gemeenschap. Muziek maken en ernaar luisteren, zit in onze genen, vooral wat ons koor betreft. Daarom moeten we gezamenlijk de schouders eronder zetten om dit te continueren. Dat is uitdagend en moeilijk tegelijk! Maar het is ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Inspireer elkaar, help elkaar! We dienen ons koor, hoe dan ook over deze moeilijke tijden heen te tillen en te waarborgen voor de toekomst, want wie de toekomst heeft, heeft de jeugd, om het spreekwoord maar eens in positieve zin om te draaien.We moeten dus op een of andere manier de jongeren aan ons zien te binden. Hoe zij er nu ook over denken, eens komt het besef dat ze het zullen missen als het er allemaal niet meer is ….
Ergens stond geschreven: ”Besturen is beslissen in onzekerheid”, en dat klopt precies. Wordt het ledental zo laag dat we niets meer kunnen, moeten we een ander repertoire hanteren / kiezen, blijven de kerken nog open, of moeten we berusten in ons lot en gewoon verder gaan alsof er niets aan de hand is? Het einde komt dan wel vanzelf! Kijk naar de plaatsen om ons heen waar al verschillende koren zijn opgedoekt! Moeten we het verleden, dat door enthousiaste mensen is opgebouwd, zo maar laten varen en apathisch toekijken hoe alles langzaam maar zeker verdwijnt? Muziek is namelijk een wezenlijk onderdeel van ons Limburgs / Bocholtzse leven! Muziek (maken) zorgt voor een positieve bijdrage aan een duurzame en gezellige gemeenschap. Muziek verbroedert, verbindt én opent vele deuren, maar die van de politiek waarschijnlijk niet! Want door enorme bezuinigingen, die vanaf 2011 een spoor van vernieling heeft achtergelaten in het muziekonderwijs, zijn de gevolgen desastreus. Veel talenten gaan verloren door deze dramatische gang van zaken. Wij weten allemaal dat het tij keren, niet eenvoudig is!
Wij vinden het wel onze plicht om het tenminste te proberen!Met een bezielende en enthousiaste lijstduwer, onze dirigent Anton Kropivšek voorop, komen we een heel eind!
Dus blijf repeteren, blijf komen, blijf meedenken, blijf mee bouwen en blijf erin geloven, want ‘Zingen verbindt’.

Lijst (van) 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bocholtz, 7 maart 2022

Beste leden en Sympathisanten.

Het ene probleem, dat corona heet, is nog niet de wereld uit of het nieuwe dient zich weer aan: de oorlog in Oekraïne!
Al meer dan een miljoen, vrouwen, kinderen en oudere mensen hebben na een barre tocht hun vaderland verlaten omdat hun leven bedreigd wordt na de laffe Russische inval in Oekraïne. Wij kunnen maar twee dingen doen: de vluchtelingen helpen en Rusland boycotten. Dat laatste doen we automatisch en het eerste vinden wij onze morele plicht. Vandaar dit schrijven. De familie Kropivšek uit Brunssum (onze dirigentenfamilie dus) is hier al  flink mee bezig. Zoals jullie misschien al weten (via facebook) hebben zij 8 vluchtelingen naar Brunssum gehaald en hen een 14-daags onderkomen verzorgd in een vakantiehuisje in Brunssum. Bovendien zijn door hun toedoen al veel spullen verzameld die deze mensen goed kunnen gebruiken. Wat hiervan overblijft komt natuurlijk ten goede aan andere vluchtelingen uit Oekraïne.
Het knelpunt is echter dat de huisvesting van deze mensen langer dan 14 dagen moet duren. En daar willen wij als koor en Sympathisanten graag bij helpen. Daartoe hebben wij gedacht om op de a.s. repetitie(s) een giften-doos te plaatsen, waarin iedereen zijn financiële bijdrage, anoniem kan deponeren. Ook het koor zelf zal een bijdrage leveren natuurlijk.
Als je dus a.s. woensdag(en) naar de repetitie komt denk dan eens aan deze vluchtelingen, die huis en haard met een paar schamele persoonlijke bezittingen hebben moeten verlaten, om niet het slachtoffer te worden van deze niets ontziende misdadigers. Voor de Sympathisanten is het natuurlijk wat moeilijker om even naar de repetitie te komen. Daarom kunnen zij doneren op bankrekeningnummer:
NL 76 RABO 0107982773 onder vermelding van Vluchtelingen Oekraïne. Dat geldt natuurlijk ook voor de leden die niet kunnen komen repeteren of geen cash in huis hebben……Wij hopen dat we het met zijn allen kunnen laten ritselen om deze ontheemde medemensen enigszins te helpen. Zij zullen jullie dankbaar zijn!

Het bestuur

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bocholtz 6 januari 2022.

Beste mensen,

Op de allereerste plaats een gezegend, gezond en gezellig 2022 toegewenst.
Afgelopen jaar hebben we moeten afsluiten met enkele sombere berichten, denk aan Lambert Vanhommerig en Frits Rademakers, (die zijn heup brak bij een ongelukkige val). Wij wensen Tiny/Lambert en Annie/Frits heel veel vertrouwen toe natuurlijk.
Ook hebben we in de loop van het afgelopen (corona)jaar afscheid moeten nemen van enkele leden en Sympathisanten. Een zwaar verlies voor hun naasten en natuurlijk voor onze vereniging. Wij wensen iedereen heel veel troost en sterkte toe en we hopen dat hun verdriet langzaam verandert in mooie herinneringen. Als het weer mag en kan, zullen we ter intentie van al deze mensen een plechtige H. Mis opluisteren.
Het was weer een jaar vol hindernissen, echter ook een jaar vol hoop en opluchting, die evenwel weer snel verdwenen als sneeuw voor de zon, na steeds weer nieuwe beperkingen en maatregelen. Enkele keren zijn we weer begonnen met repeteren en we hebben zelfs ons jubilarissenfeest in  bijna volle glorie kunnen vieren in september. Ook de schitterende uitvoering tijdens de viering van ons 155-jarig bestaansfeest in oktober, via de concert-mis ‘Classic meets Classic’, was iets om trots op te zijn. De week hierna was het echter weer prijs en mochten we haast niets meer. Het bestuur en de dirigent hebben daarna niet stilgezeten en octetten en kwartetten geformeerd, zij het met complicaties. Onze oprechte dank en onze complimenten aan deze mensen, die zich hiervoor opgaven en durfden te zingen. Natuurlijk moest er wel gerepeteerd worden en dat deed men met veel verve en met vallen en opstaan. Ton Kropivsek kreeg hen gelukkig zover en schonk hen al zijn vertrouwen.. Ook hiervoor heel veel dank. Het was alleen jammer dat er maar een beperkt aantal mensen in de kerk werden toegelaten, bij deze vieringen op 2e kerstdag en op nieuwjaarsdag.
Intussen heeft Ton een verrassingsdag /reis op 29 april 2022 voor het koor samengesteld, waarvoor zich tot nu toe 53 personen hebben opgegeven.

Traditiegetrouw hebben ook al verschillende leden hun contributie 2022 overgemaakt, een fijn gevoel in deze moeilijke tijden. Bedankt!
Op nieuwjaarsdag kreeg onze organist Bart van Kerkvoort namens parochiefederatie De Pelgrim het bronzen parochiebeeldje van verbondenheid uitgereikt, wegens zijn 25-jarig dienstverband bij de parochie Sint Jacobus de Meerdere in Bocholtz. Natuurlijk ook aan Bart onze hartelijke gelukwensen.
Nu dringt de vraag  zich op of we onze jaarvergadering kunnen beleggen eind januari. Rekenen er niet op. Dat geldt ook voor ons verdere jaarprogramma 2022, want niets is zeker! Hoe we dat gaan invullen….???

Het bestuur en de dirigent gaan echter gewoon door met de maandelijkse (digitale) vergaderingen én met een brainstormsessie betreffende ons concert ‘Classic meets Folk’ in het najaar, wij houden jullie op de hoogte. Ook van alle andere ontwikkelingen binnen onze vereniging uiteraard. Dus houd de brievenbus en/of de mailbox in de gaten, blijf gezond en vooral vol vertrouwen!

Het bestuur