Sympathisanten

Zangkoor St. Joseph  1865 Bocholtz

In 1992, na de koorreis naar Rome, hebben een aantal vrienden van zangkoor St. Joseph zich verenigd in een groep die zich ten doel heeft gesteld het koor structureel te ondersteunen. Deze groep bestaat momenteel uit meer dan 50 personen en heeft zich ten doel gesteld iets te willen betekenen voor Zangkoor St. Joseph, zowel financieel als fysiek. De groep heeft uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen die het dagelijks reilen en zeilen op zich nemen.

Hoe ondersteunen de sympathisanten het koor?

 • Dit doen de leden door jaarlijks een bijdrage te doneren van € 50,=  
 • Deze jaarlijkse financiële bijdrage komt geheel ten goede van het koor.
 • De sympathisantengroep houdt een klein saldo achter de hand, dat bij diverse gelegenheden aangeboord kan worden ter ondersteuning van diverse activiteiten van het koor. Zo hebben de sympathisanten bijvoorbeeld bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan in financiële zin een aardige bijdrage als cadeau kunnen aanbieden.
 • Verder ondersteunen leden door het verlenen hand- en spandiensten bij allerlei activiteiten. Denk hierbij aan ontvangst gastkoren en het meehelpen bij diverse activiteiten waaronder het jaarlijkse
 • Thema-concert.

Wat krijgt u als sympathisant voor uw bijdrage en inzet terug?

 • Natuurlijk allereerst dank!
 • Verder wordt u als sympathisant uitgenodigd bij diverse kooractiviteiten. Dit kunnen zowel muzikale aangelegenheden als meer ontspanningsactiviteiten of uitstapjes zijn.
 • Ook wordt u uitgenodigd voor deelname aan de jaarvergadering, de jubilarissendag en de nieuwjaarsbijeenkomst van het koor.
 • Het bestuur van de Sympathisanten nodigt u uit voor de eigen jaarlijkse vergadering waar o.a. de financiële stand van zaken bekend gemaakt wordt en ook verteld wordt wat het afgelopen jaar zoal gerealiseerd is door uw inzet. Natuurlijk kunt u daar ook uw zegje doen.
 • Tevens wordt u getrakteerd op een leuke activiteit als “dankjewel” voor bewezen diensten. Dit vindt meestal plaats in de zomermaanden
 • Per mail/post wordt u op de hoogte gehouden van de komende activiteit(en) en ander verenigingsnieuws.

Informatie over het koor en de sympathisanten kunt u ook terug vinden op de site van het koor. www.zangkoorsintjoseph.nl

Draagt u het koor een warm hart toe en wilt € 50,=  doneren en lid worden van deze Sympathisantengroep neem dan contact op met het secretariaat:

Contact:
secretaris Louis Linssen
Op de Weijer 12
6351 CS  Bocholtz
mail: ljj.linssen@gmail.com
tel. 045 5440462
mobiel 06 82296969