Aantekeningen 2021

Juni

Toen vrouw Juno in Rome met oppergod Jupiter in zee ging
wist ze niet dat haar naam in die van een maand overging.
Liefst 30 dagen lang
maakt juni nu in het jaar zijn rondgang.

Zou men hem daarom rozenmaand noemen,
naar die prachtige liefdesbloemen?
Niemand weet echter hoe Juno was en eruit zag,
waren er al rozen bij dat mythische, hemels verdrag?

In 1264 werd door paus Urbanus de Sacramentsdag ingesteld,
dat wordt door Rome in de annalen vermeld.
De tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie,
wordt gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren, meestal in juni.

Al eeuwen is juni de 6e maand van het jaar,
de asperges maakt men dan lekker hapklaar.
Tot op de 24ste, de feestdag  van Sint Jan
mag hij nog gestoken worden, volgens de tuinman.

Ook is het de maand waarin de zomer begint,
een spannende tijd voor menig kind.
Zakken, een ‘her’ of slagen,
het zal stilaan toch wel gaan knagen….!

Maar juniregen
brengt Gods zegen,
en is de 1ste juni kil en wak,
dan brengt dit de boer veel koren in de zak.

Een wak was vroeger een drassige plek
een plaats met helemaal geen vochtgebrek.
Toch hoopte men op een zonnig zomerbegin
zodat het koren kon rijpen desalniettemin…

Wim Possen juni 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

eind april 2021
Beste leden,

Het coronavirus raast maar door en wij zitten zogezegd al langer dan een jaar in quarantaine. We kunnen niets en we mogen niets!
Weer kregen we een kort maar krachtig antwoord van het clusterbestuur op onze vraag om op het oksaal te mogen zingen met maximaal 4 man:
“Het voorstel van het kerkbestuur blijft zoals het is.
Ondanks alle tegenslag blijven we toch optimistisch over de toekomst, want het vaccineren gaat gestaag verder en het einde komt steeds dichterbij.
Wij moeten echter verder en we zijn intussen gewend geraakt aan het steeds maar accepteren van stil blijven zitten en niet mogen zingen! Op dat gebied houden wij ons maar vast aan de leuze: “De toekomst is niet eindeloos…”.
Wij (het bestuur) waren  heel blij met de vele hartverwarmende reacties op de rondgebrachte paasbroden. Nogmaals dank aan de bezorgers natuurlijk.
De digitale bestuursvergaderingen gaan gewoon door en we hebben dus weer wat te melden na de vergadering van april:

  1. Ton had verjaardag op 18 april
  2. het mailtje van het cluster betreffende zingen op het lokaal (zie boven)
  3. 2 mei:1ste H. Mis in Bocholtz van kapelaan Shaiju. Er mogen maar 2 pers. van het bestuur aanwezig zijn, ondanks de uitnodiging. Wij zullen hem het jubileumboek van het koor aanbieden. (de 2 toegangskaarten zijn binnen)
  4. De aanvraag reguliere Subsidie Gemeente Simpelveld is ingediend.
  5. De crowdfunding via de leden heeft €470,= opgebracht. Het bestuur dacht dit aan te vullen tot €500,=. Op welke wijze wij dit gaan aanbieden, daar moeten wij ons nog even over beraden.
  6. Wat de jaarplanning betreft: als het doorgaat is 29 augustus de mis van het Mei-i-vare.
  7. We zijn weer bezig met 8 november  Classic meets Classic; de concert-mis die vorig jaar niet doorging.
  8. ook worden weer voorbereidingen getroffen voor de jubilarissendag
  9. De vergunning voor de loterij is binnen. De loten worden momenteel gedrukt. AVS is weer de sponsor (ca. €240,=) waarvoor onze dank. De trekkingsdatum is 20 oktober en de opzet is zoals vorig jaar.

Wij hopen van harte dat we spoedig weer kunnen beginnen. Ton rekent er vast op dat dit half juni zal zijn. Laten ook wij daarin blijven geloven want vasthoudendheid is een onmisbare bron voor succes.
Voor de liefhebber, bijgevoegd nog enkele gedichtjes over de komende maand mei.

Houd je gezond,
tot ziens en tot zings
Het bestuur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mei_2

Van beierende klokken word ik wakker,
zonnestralen dartelen van vreugd.
Vogels bevliegen een akker,
het herinnert mij aan mijn jeugd.

De geur van meidoorn doordringt mij,
merels fluiten her en der.
Een kar melkbussen rammelt voorbij
en verjaagt de vogels al van ver.

Langzaam vullen kinderstemmen de straat,
de boogschutters komen voorbij.
De processie trekt als een kleurrijk gewaad,
wat een heerlijk gevoel in mei.

Wim Possen mei 1982

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mei_1

Zijn naam komt van Maia de Romeinse vruchtbaarheidsgodin
de vijfde maand van het jaar, altijd 31 dagen erin.
Eén mei is de Dag van de Arbeid
en op vijf mei werden we bevrijd.

Meimaand, Mariamaand zeggen wij nog altijd,   
misschien iets waar een andersdenkende ons voor benijdt.
De maand mei, ook wel de bloeimaand genoemd,
wordt om zijn meiklokjes zeer geroemd.

Ook de IJsheiligen vieren dan feest,
hierna geeft de nachtvorst uiteindelijk de geest.
Voor velen de mooiste maand die het jaar zal geven,
en één dag  in mei wordt de gelukkigste in moeders leven.

Wim Possen april 2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DE  VASTE!

“Wits  doe  wat  iech  jehoeëd  jraad  han ?

D’r  noaberman  zaat  mich besjeet,

dat  heë  in  de  vaste  nit piefe   deed”.

Drum  hauw  iech  miech  jedaad   e  zoeë,

vier   tswai ,  vier  küete och jet  doeë.

iech  meen ‘t  is  joa  wie  me  zeët,

e  offer  bringe  deed  nit  sjleët,

Went  vier  noen  went  de  vaste  kunt,

ens  nit  meë  tse  zame  sjloffe  dunt.

‘t  Woeët  jedoa  zoeë  wie  jezaad.

,,Zaag  Kris  zeët  ‘t  Fieng  a  zienne man

d’r  Kris  deë  sjloffet  jidder  naat

Noen  oave  op  ‘t  sjpaiger-tsimmer,

‘t Fiengke  in  hun  bed  wie  ummer.

‘t How  tsing  daag  jedoerd  zoeë  jet

doe  sjtong d’r  Kris  bij ‘t  Fieng an je bed.

Sjtuët  zing  vrauw  sjtil  an d’r  erm.

En zeët, “Sjats d’r noaberman deë pieft alwerm!’.

Berty Schmeets, maart 2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eind maart 2021
Beste leden,

Pasen is weer in aantocht en dat betekent voor ons normaal gesproken, dat we onder leiding van Ton, heel hard (waren aan het) repeteren om de uitvoeringen op deze feestdagen zo vlekkeloos mogelijk te laten klinken.
Maar corona heeft weer een streep gezet door ons paas-optreden. En dit al voor het tweede opeenvolgende jaar. Dus ook dit jaar zullen weer geen Halleluja van Händel, geen Christ est ressuscité en geen Osterchor door onze kerk schallen, hoe jammer het ook is.
Corona stelt ons wel erg op de proef, maar toch gloort er weer een licht(je) aan de kim, want er zijn al heel wat koorleden gevaccineerd.
Toch zullen we het nog even moeten doen met de avondklok en al die andere beperkingen, waarmee met name de koren het hardst getroffen zijn.
Laten we nog even volhouden, want het einde van deze pandemie lijkt in zicht.
Wij willen het volhouden van jullie nog even draaglijk maken door ‘gewoon’ het traditionele paasbrood te bezorgen.
Bep, Ine, Joep, Marij, Anita en Louis Linssen van de Sympathisanten, zullen de distributie weer voor hun rekening nemen in de Goede Week, waarvoor onze oprechte dank natuurlijk.
Laten we hopen dat deze ‘broodbezorgers’ een lichtend voorbeeld zijn voor iedereen, want wij laten ons de kaas niet van het brood eten door corona.
En omdat het weer bijna april is:

April
April, de vierde maand in de gregoriaanse kalender,
is in de reeks van maanden misschien een stoorzender.
Zijn naam komt van Apricus: ‘door de zon beschenen’,
dat moet wel, want iedereen heeft dan nog melkwitte benen….

April heeft ook wel ‘de grasmaand’ als naam,
de zuivelmakers misbruiken vaak die faam..
Een 1 aprilgrap misschien
of had u dat allemaal al doorzien?

‘April doet wat hij wil’, luidt het spreekwoord
maar er is verder geen man overboord.
Het is dus onduidelijk wat april ons gaat brengen,
daar wil ik me nu echt niet in gaan mengen.

Daarentegen is ‘warme aprilregen een grote zegen’
en dat maakt de pessimist toch wel verlegen.
Dit zal wel een spreekwoord zijn,
ontsproten uit een boerenbrein.

Koningsdag is ook in april
dan beziet Holland alles door een oranje bril.
Maar als het regent in mei
is april weer voorbij!

Houd je gezond en tot spoedig ziens/zings.

Het Bestuur

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vasten

Ja, ja vasten, we kregen het zo gemakkelijk geleerd,
het hoorde erbij: niet snoepen, ongecompliceerd!
Alleen ’s zondags werden de teugels gevierd,
een beetje mocht, wel goedgemanierd…

Vasten en onthoudingsdag,
soms gewoon een ware aanslag
op de noeste arbeiders.
Maar die hadden ook uitglijders…

Tegenwoordig noemt men vasten lijnen,
gewoon je eethoeveelheid verkleinen.
Je verliest dan gewicht en vet,
men haalt het zo van internet.

Men kan ook geestelijk vasten
en je met andere dingen belasten.
Zoals zichzelf bedwingen,
of financieel bijspringen.
Aandacht hebben voor je medemens,
het wereldleed is toch zo intens!

Vasten, ramadan of hoe het allemaal mag heten,
Moslims, Christenen of andere profeten,
vasten, het is gewoon hetzelfde verhaal,
of sultan, emir, koning, keizer, admiraal !

Onthouding van social media is het zuiverste,
waarschijnlijk voor veel mensen het uiterste.
Wat is de meerwaarde vraagt men zich af,
want ze ervaren het gewoon als straf!

Maar de kern van de zaak
en dat is heus geen grootspraak:
‘Een volle maag
bidt niet graag’.

Maar je kunt ook zeggen
en dat is niet te weerleggen:
‘Als je vast, bidt je lichaam’.
En dat is toch wel voedzaam.

Wim Possen maart 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maart

Maart, de lentemaand bij uitstek,
het begin van een nieuw bladerdek.
Het is de derde maand van het jaar,
31 dagen, dan is hij pas klaar.

Maart is genoemd naar Mars, de rode planeet,
ook de naam van de Romeinse oorlogsgod, heel wreed
Tegenwoordig wordt de klok deze maand verzet,
vooruit nog wel, volgens een speciale wet.

Astronomisch gezien begint de lente dan,
de dag en de nacht zijn ongeveer even lang.
19 maart viert St. Jozef zowaar zijn naamdag,
veel Joepen betalen dan het drinkgelag.

En wat staat er nog meer op de kaart van maart?
Natuurlijk: Maart roert zijn staart,
Maar ook: maartse regen
brengt geen zegen.

Toch overal heldere, frisse kleuren,
dus laat je even meesleuren
oor de ontwakende natuur,
en door de lekkere, zonnige temperatuur.

Kortom, het begin van een nieuw seizoen
met wel vijftig tinten groen!

Wim Possen 1 maart 2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Carnaval (i Bóches)

De elfde van de elfde gaat het loos,
dan gaat ze weer open, de trukendoos.
Even alles vergeten, alleen vertier en plezier
en luisteren naar de moppenleverancier.

Alleen in de kersttijd wordt even gewacht,
want dan hebben de herders even de macht.
De kerstboom wordt dan mooi versierd,
dan wordt dé Geboorte groots gevierd.

Daarna is het Zuiden heel anders dan het Noorden
Alaaf en alaaf zijn hier dan de kernwoorden.
Het Zuiden het land van de feestneuzen
Het Noorden dat van de watergeuzen….

Even bestaat er geen arm en geen rijk,
een weekje is dan iedereen gelijk.
Een weekje van hoon en van spot,
en wij wensen u veel luistergenot.

Want de buuttereedner is aan de beurt
de zot die de wereld een beetje kleurt.
Ook wordt het bier dan rijkelijk getapt,
zelfs als je een grap niet helemaal meer snapt…

Het echte feest begint met een carnavals-mis,
intussen een traditie, heel gewis.
De pastoor met kazuifel en bonte sjaal
hij vertelt een zeer toepasselijk, christelijk verhaal.

De prins krijgt later een hand en misschien een kus
van een onherkenbare ex-schoonzus.
De burgemeester, de pastoor, komen ook feliciteren,
zij blijven zichzelf, ze gaan niemand imiteren.

Toch storten zij zich later in het feestgedruis,
voor even geen gemeentehuis, geen godshuis…
Is dit nu feest of gewoon cultuur,
vroegen zij zich af in het nachtelijk uur?

Narren, zwartepieten, indianen en piraten,
helemaal niemand voelt zich hierdoor opgelaten.
Een kakafonie van geluid, bonte kleuren,
een echt cultureel groepsgebeuren.

Dan wordt er gehoopt op mooi weer,
morgen trekt de optocht, voor de zoveelste keer.
Met slaap in de ogen en pijn in de kop
zoekt de prins en zijn gevolg het nu hogerop.
Zijn praalwagen steekt er ver bovenuit,
nog indrukwekkender dan de Blauwe Schuit.

Het alaaf klinkt  door de straten, overal,
vliegende snoepjes lijken wel een luchtaanval.
Kinderen met grote plastic zakken
proberen er zoveel mogelijk te pakken.

Dan komt de tijd van het haringhappen,
maar eerst met z’n allen nog even een askruisje pakken.
Alle sleutels worden weer ingeleverd, moe maar voldaan,
nog een laatste pilsje, het was een echt nomadenbestaan

Wim Possen, na as-woensdag 2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bocholtz, 5 januari 2021.

Beste leden,

Op de allereerste plaats een voorspoedig herstel toegewenst aan de bij het bestuur bekend zijnde, positief geteste leden. Momenteel zijn dat Annie Merx, Jan Vaessen en Jos Laval, die intussen weer uit het ziekenhuis is en die iedereen laat groeten. Laten we hopen dat ze gauw weer de draad kunnen oppakken en geen blijvende gevolgen zullen ondervinden van het virus!

Nu de muziek-arme, vreemde kerstvieringen weer ruim voorbij zijn en de kruitdampen van de (sobere) nieuwjaarsvieringen zijn opgetrokken, wensen wij allen een goed, gezond, gezellig en gezegend 2021. Laten we hopen dat het een normaal, ouderwets jaar mag worden, waarin we ons weer kunnen ontplooien en we onze hobby en onze sociale- en culturele vaardigheden kunnen uitoefenen.
Maar wat is ‘normaal’ ook alweer?
Laten we daarom het jaar 2020 snel vergeten, want o.a. de koren zijn en blijven het kind van de rekening. Wij moeten er samen voor waken dat de animo niet gaat wegglijden, dat zou, in ons geval, eeuwig zonde zijn na 155 jaar. Maar wees niet bang, het bestuur en Ton blijven in jullie geloven, vooral gezien de vele positieve reacties die we mochten ontvangen in ons streven om er iets van te maken het afgelopen jaar. Hiervoor onze oprechte bewondering en dank!
Zoals gezegd moeten wij vooral vooruit blijven denken en kijken, en gezien de ontwikkeling van de komende vaccinaties, hoe chaotisch die ook verlopen, blijven we optimistisch en gloort er weer een lichtpuntje in deze donkere periode, die we vooral achter ons willen laten.
In die geest zijn we, in samenwerking met Ton, toch begonnen met de voorlopige jaarplanning 2021. Het eerste kwartaal staat natuurlijk nog in het teken van corona en is derhalve (nog) niet ingevuld. Wanneer de repetities weer kunnen beginnen is ook nog een vraagteken (waar, hoeveel mensen e.d.). We houden het nauwlettend in de gaten uiteraard. Verder houden wij, het bestuur, ‘gewoon’ vast aan de maandelijkse bestuursvergadering, ook nu het digitaal moet. Dat lukt overigens prima. Penningmeester Marij van Loo is druk bezig met de jaarcijfers 2020 en ze zal de kascontroleurs heus niet vergeten. Secretaris Theo Vaessen heeft ook nog ruim de tijd om zijn verslagen op orde te krijgen. Op 25 januari a.s. (dit was in eerste instantie op 4 januari gepland) zullen we onze traditionele brainstormsessie met Ton, in de Dautzenbergstraat houden, met dank aan Bepje en Leo Hagelstein uiteraard.
En wat de bovengenoemde jaarplanning 2021 betreft, gaan we op 1 april (Witte Donderdag) van start en dat is beslist geen grap. De traditionele nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering, die normaal eind januari wordt belegd, komen dus te vervallen. Maar vrees niet, als de kust veilig is, zullen we alles inhalen.
Hoe het met de Volkszang en het Gregoriaans zal gaan, weten we natuurlijk ook nog niet. Met Louis van de Weyer gaat het goed en laat ook iedereen groeten. Over de data voor de koorvakantie, de jaarlijkse loterij, het project Classic meets Classic, de Missa Luba in Bocholtz en de verdere invullingen, zijn we ons nog aan het beraden. Als we het daar over eens zijn, zullen we jullie de Jaarplanning 2021 toezenden. Dan heb je alvast iets van het koor om weer in je agenda te noteren, na zoveel maanden.
Alle bestuursleden en onze dirigent danken jullie hartelijk voor het vertrouwen in het afgelopen, ongekend moeilijke jaar. Laten we het komende jaar met hetzelfde vertrouwen tegemoet zien en er SAMEN iets van maken, want:

zingen verbindt.

Bijgevoegd nog iets uit de oude doos, ook in die jaren waren goede voornemens een nobel streven…

Het bestuur

Januari

Het begin van een vonkelnieuw jaar,  
vooral nieuwe kansen liggen klaar! 
En….de dagen gaan weer lengen,   
ondanks alles, wat dit jaar ons nog gaat brengen.

De natuur begint te ontdooien,
hopelijk kunnen wij ons weer ontplooien!    
Kunnen wij onze voornemens verwezenlijken
en ons leven weer wat opvrolijken?

Laten we positief en creatief blijven
om later toch weer een goed jaar bij te schrijven…..

Wim Possen januari 1983