In memoriam

In Memoriam

 

Frits Rademakers

Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Frits Rademakers.
Het zal vreemd zijn hem niet meer te zien en te horen, we zullen hem erg missen.
Frits hield niet van veel ophef, hij wilde altijd alles eenvoudig doen.
Maar wij hebben hem leren kennen als een kritisch, maar sympathiek en ruimdenkend lid, dat wel van een geintje en een borreltje hield. Wat wil je als je op de 11de van de 11de wordt geboren.
Het kon natuurlijk niet anders dan dat hij ook lid was van de beruchte spaarclub ‘de Boemelere’.
Met een onderbreking van 19 jaren, was Frits sinds 1965 lid van ons koor, al bijna 40 jaar dus. En wát voor een lid was hij!
Bij de baritons/bassen had hij toch wel een voortrekkersrol en toen hij zes jaren geleden noodgedwongen moest stoppen, werd hij node gemist.
Na de repetitie legde hij ook graag, maar fanatiek, een kaartje met zijn vrienden.
Frits was veelzijdig en bijna overal inzetbaar. Zo was hij van 1991 tot 2008 bestuurslid én archivaris, dat laatste samen met zijn vriend Jo Brauwers die afgelopen jaar overleed.
Hij heeft zelfs de Misa Luba tam-tams gehanteerd en niet te vergeten de pauken. Toen de paukenist plotseling verhinderd was en wij die dingen schijnbaar voor niets op het oksaal gekregen hadden, was zij nuchtere opmerking “Dat nooit”, en ging er zelf met succes, achter staan.
Ook als er iets te klussen viel was Frits steeds present. Denk aan de zolder van ons oude verenigingslokaal en aan de oude vlaggenkast die hij repareerde.
Door zijn lichamelijke gesteldheid staat hij sinds 2017 op de lijst van niet-actieve leden en toch liet hij zich nog regelmatig in het verenigingslokaal  zien., want het koor was een onderdeel; van zijn leven geworden.
Frits, nogmaals dank voor alles wat je voor het koor hebt gedaan.
Wij wensen zijn vrouw Annie (ook een trouw lid), zijn familie, vrienden en kennissen, heel veel sterkte en troost toe in deze sombere, droevige en moeilijke tijd.

Bestuur, leden, dirigent en Sympathisanten van 
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jan Lijster
“Je zag, je hoorde, je vertelde, je zong, je fietste….”

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van ons zeer gewaardeerde
lid Jan Lijster, die sinds 1958 lid was van ons koor. Hij zou dit jaar zijn 65-jarig lidmaatschap vieren.
Jan was een zeer trouw lid, waarop men altijd kon rekenen. Hij was een uitstekende bariton en zingen was zijn lust en zijn leven. Bijna een must als je introuwt in zo’n muzikale familie. Vanaf het begin van het ‘Missa Luba tijdperk’ in 1960, hanteerde hij de sambabal op een zeer eigen en karakteristieke wijze. Hij was niet uit zijn ritme te slaan. Jan was een sympathieke man en hield wel van een geintje, maar hij durfde ook voor zijn mening uit te komen. Door ziekte en door de coronatijd moest hij helaas afscheid nemen van zijn actieve loopbaan, maar hij hield het wel en wee van  het koor nauwlettend in de gaten.
Via koorvriend Harrie Jorissen, heeft hij in de loop der jaren veel interesse in paarden gekregen. Hij wijdde hem in, in deze voor hem vreemde wereld.
Jan bedankt voor alles wat je voor het koor hebt gedaan, We zullen je missen!
Wij wensen Trudy, zijn kinderen en kleinkind, zijn verdere familieleden en vrienden heel veel sterkte en troost toe met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In Memoriam

“Iemand missen is moeilijk, Guus vergeten is onmogelijk’

Guus Herbergs

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden van Guus Herbergs op
97-jarige leeftijd. Sinds 2013 was hij lid van de Sympathisanten. Dat hij ook lid was van de Heemkundevereniging zal natuurlijk niemand verbazen!
We hebben Guus gekend als een optimistische, levenslustige, sympathieke man, die vol humor stak. Met hart en ziel zette zij zich in voor zijn geliefde Bocholtz. Hij was de encyclopedie die alles wist van zijn dorp, want  alles werd nauwkeurig bijgehouden en chronologisch geordend. Dit mondde uit in enkele schitterende boeken, die door een oud-burgemeester tot het ‘magnum opus’ werden bestempeld. Guus had zelfs een ‘eigen’ kapelletje’ , dat omschreven wordt in een gedichtje uit 2005 van Tilla Schleck:“Et Kapeltje in der Öcher weg”.
Zijn ooggetuige verslag uit de oorlogsjaren werd tijdens het concert van het koor ‘Classic meets Freedom’ in 2019 schitterend voorgedragen en maakte bij de bezoekers heel veel indruk.
Wij zullen Guus missen en wij bedanken hem voor zijn sympathie, die hij voor het koor toonde. Wij wensen zijn familie, de familie Merx-Vanhommerig met wie hij een innige band had, zijn vrienden en kennissen heel veel sterkte en troost toe.

Sympathisanten, bestuur, dirigenten en leden
van Zangkoor St. Joseph Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karl Starmans

Wij kregen het droevige bericht van het overlijden van Sympathisanten-lid Karl Starmans. Hij is bijna 92 jaren geworden, deze bekende oud-bakker uit Bocholtz. Sinds 2014 was hij lid van ‘de vrienden van het koor’. Karl hield van muziek. Hoe vaak heeft hij het koor niet op de piano begeleid tijdens het tuinfeest van het kerkbestuur Bocholtz, als het Tieëke Zinge voor het koor weer op het programma stond? Ook heeft hij jarenlang  mannenkoor de Melodies op het harmonium begeleid.  Onder andere door corona is daar een abrupt einde aan gekomen. Op sportief gebied stond hij ook zijn mannetje en wel op de kegelbaan én hij ging met enkele familieleden en vrienden jarenlang wekelijks met plezier zwemmen. Totdat corona ook dat niet meer toeliet en zijn gesteldheid langzaam maar zeker achteruit ging. “ ‘t Is sjun jeweä ” liet hij zich vaker ontvallen…
Als het koor een uitvoering had was hij meestal present in de kerk of in de zaal!
Karl onze oprechte dank voor alles en wij wensen Fieny, de kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen heel veel troost en sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

Sympathisanten, Bestuur, dirigenten en leden van
Zangkoor St. Joseph Bocholtz 1865

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tilla Schleck-Lommen
“Zoeë woar ’t vrugger, dat is noe allemoal verbij”.
Uit “Tserukblik 50 joar Um jen Sjting”

Met grote verslagenheid ontvingen wij het droevige bericht van het toch nog vrij plotseling overlijden van het zeer gewaardeerde lid van de Sympathisanten van Zangkoor St. Joseph Bocholtz, Tilla Schleck-Lommen.
Zij mocht de gezegende leeftijd van 96 jaren bereiken.
Ruim 22 jaren was zij met hart en ziel lid van ‘de vrienden van het koor’. Zij liet tot op hoge leeftijd, samen met haar man Arnold, geen gelegenheid onbenut om bij uitvoeringen en concerten van het koor aanwezig te zijn. Ook bij reizen, activiteiten en vergaderingen van zowel de Sympathisanten als van het koor was zij steevast present. Tijdens de Dialect-mis van het koor droeg zij vanaf 1996 elk jaar weer opnieuw het gedichtje ‘d’r kloon‘ voor. Op de laatste, moeilijke (corona)jaren na natuurlijk….
Zij was een gezellig en graag gezien lid van de Sympathisanten dat vertrouwen uitstraalde, een vrouw die haar mening wel durfde te zeggen en bij wie iedereen zich thuis en op zijn gemak voelde. Je kon altijd een beroep op haar doen. Ondanks haar ziekte bleef ze geïnteresseerd in het koor, waarmee ze zich samen met Arno zo verbonden voelde, al 70  jaren lang.
Tilla bedankt voor alles wat je voor de Sympathisanten en het koor hebt betekend én wat je allemaal belangeloos hebt gedaan. Wij zijn er bijzonder dankbaar voor dat we jou in ons midden mochten hebben.
Wij wensen Arno, je familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte en troost toe met het dragen en verwerken van dit grote verlies.

Sympathisanten, bestuur, dirigent, leden van Zangkoor St. Joseph Bocholtz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jo Brauwers

Toch nog  vrij plotseling werd het koor geconfronteerd met het afscheid moeten nemen van haar zeer gewaardeerde lid Jo Brauwers, en dat valt zwaar!

Jo maakte sinds 1956 (!) deel uit van Zangkoor St. Joseph Bocholtz. Afgelopen jaar vierde hij nog zijn 65-jarig lidmaatschap, hij was er erg trots op.
In januari 2017 kreeg hij het insigne met oorkonde uitgereikt van de St. Gregoriusvereniging, wegens zijn 60-jarig lidmaatschap van het koor.
Vanaf 1991 was hij betrokken bij het muziek-archief en van 2008 tot 2014 was hij zelfs hoofd-archivaris. Hij was eerste tenor en daarnaast ook nog bestuurslid van 1999 tot 2019.
Jo was een voorbeeldig koorlid, die nagenoeg altijd present was. Hij was een meester in het maken van droge, humoristische opmerkingen en van een geintje en een pilsje was hij ook een fervent aanhanger. Wie kent hem niet, de Boemeleer, die vanaf 1958 tot en met 2011 ook lid was van deze. in onze contreien legendarische, gelijknamige spaarclub.
Door zijn fysieke gesteldheid kon hij de laatste jaren niet meer zo prominent aanwezig zijn, iets dat hem pijn deed. Maar ondanks alles bleef hij altijd geïnteresseerd in ‘zijn’ koor.
Jo bedankt voor al de energie die je in het koor hebt gestoken, want zonder jouw inbreng was het koor nooit geworden tot wat het nu is.
Wij wensen Hilde, die hem de laatste tijd meestal trouw kwam brengen en halen, zijn kinderen, de familie en zijn vele vrienden, heel veel sterkte en troost toe met dit grote verlies. Wat een leegte zal hij achterlaten….

Jo zal altijd in onze herinnering blijven.

Bestuur, dirigent, leden en Sympathisanten
van Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alfons Henskens

Met grote verbijstering en verslagenheid ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Alfons Henskens.
Ruim 44 jaren was hij met hart en ziel lid van onze vereniging waarin hij bij de tweede tenoren echt een voortrekkersrol vervulde. Alfons was een ideaal lid, hij was sympathiek, serieus en correct, deed  op tijd zijn zegje en niets was hem teveel voor het koor. Een glaasje en een geintje op zijn tijd wist hij zeer zeker ook te waarderen. Zijn voltooide muziekstudie in België, kwam het koor ten goede want hij was ook lid van de Schola Cantorum en van de sectie Volkszang. Ook bij Simpelvelds Mannenkoor David was hij een gewaardeerd lid. Zingen was dus zijn lust en zijn leven en hij maakte zelfs nieuwe leden van het koor, wegwijs in de muziekwereld. Door ziekte kon hij de laatste jaren niet meer meezingen, hetgeen hem na aan het hart ging. Hieraan heeft natuurlijk ook corona meegewerkt! Bij zijn laatste ontmoeting met hem, enkele maanden geleden, beloofde hij weer te komen repeteren zo gauw het weer mogelijk was ……
Alfons, hartelijk dank voor alles wat je in het belang van ons koor hebt gedaan en moge je een voorbeeld blijven voor iedereen.
Wij wensen zijn vrouw Corrie, zijn kinderen, kleinkinderen, zijn familie, vrienden en kennissen, heel veel troost en sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.


Bestuur, dirigenten en leden van Zangkoor St. Joseph Bocholtz en de Sympathisanten

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ganeta Stommen-Stateva

Wij kregen het droevige bericht van het overlijden van ons koorlid Ganeta Stommen-Stateva . Zij heeft haar ziekte niet kunnen overwinnen en haar laatste wens, om in haar vaderland Bulgarije in te slapen, ging toch nog in vervulling.
Ook zal ze daar haar laatste rustplaats vinden. Natuurlijk kunnen we niet naar Bulgarije gaan, maar we hebben gezorgd voor een bloemstukje aldaar, namens het koor. Op de afgelopen repetitie, hebben wij haar herdacht tijdens een minuut stilte. In de nog in te plannen mis voor alle overleden leden en Sympathisanten tijdens de corona-pandemie, zullen we haar natuurlijk ook gedenken. Na een eerdere periode was zij sinds 2019 weer lid. Zij voelde zich prettig bij het koor, waar zij zich opgenomen voelde en waar zij graag vertoefde.
Zij hield van zingen, was zeer leergierig, altijd oplettend en heel voorkomend.
Wij wensen haar man Patrick, haar zoon Vincent en haar verdere familie, vrienden en kennissen heel veel troost en sterkte toe in deze zware, droevige tijd.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Henk Bröcker

Met grote verslagenheid ontvingen wij het droeve bericht van het toch nog vrij  plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerde lid van de Sympathisanten van Zangkoor St. Joseph Bocholtz, Henk Bröcker. Sinds 2007 maakte hij deel uit van de vrienden van het koor. In deze hoedanigheid verrichtte veel hand- en spandiensten, vooral bij het jaarlijkse concert dat toch wel wat organisatie nodig had! Het bestuur deed  dan ook nooit een vergeefs beroep op hem. Ook ging hij jaarlijks in een vaste wijk met de loten langs de deur.
Bij de gezongen gemengde missen was hij een aandachtig luisteraar en altijd present, want Meggie was natuurlijk zijn favoriete zangeres. Bij de uitvoering van de Missa Luba regelde hij zelfs mede het geluid…
Hij was een graag geziene en sympathieke man, die altijd in was voor een praatje.

Henk hartelijk dank voor al jouw moeite en zorg en moge je een voorbeeld blijven voor iedereen.
Wij wensen Meggie, zijn familie, vrienden en kennissen heel veel troost en sterkte toe, bij het dragen van dit grote verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rietje Weijers

“degene die altijd raad wist
zal node worden gemist”

Droevig moeten wij u mededelen dat ons gewaardeerde lid Rietje Weijers, na toch wel moeilijke laatste jaren, rustig en vredig is ingeslapen, enkele dagen na haar 80ste verjaardag.
Rietje was een mens uit duizenden, altijd zeer geïnteresseerd, bezorgd,  meelevend en zeer sociaal. Zij had een rotsvast geloof en zingen was haar leven. Ze kon uren wandelen en bloemen en vogels hadden haar speciale aandacht.
Na 43 jaren in Oegstgeest gewoond te hebben, kwam zij in 2014 met haar man Sjef weer terug naar Bocholtz en zij werd meteen weer lid van het koor, haar club, waar zij vóór haar vertrek uit Bocholtz, ook al jaren lid van was geweest.
Naadloos paste zij zich aan bij de alten en menig stuk kon zij zó weer meezingen.
Met zichtbaar veel plezier nam zij de draad weer op. “Of ik nooit ben weg geweest”, vertelde zij trots. De koorreizen naar Rome, Bratislava en Slovenië, die zij als niet-lid meemaakte, stonden in haar geheugen gegrift en hier was ze zeer dankbaar voor.
Toen het niet meer zo goed ging, hield Sjef haar repetitie- en uitvoerings-map nauwgezet bij, wat veel respect en bewondering afdwong. Haar koormaatje Bertie hielp haar ook waar het maar kon. Dat was gewoon hartverwarmend!
Rietje had een nauwe band met Bocholtz en Limburg en zelfs in Oegstgeest bleven ze onderling dialect spreken, wat nu een pre is voor haar beide zonen.
Ook kwam ze  trouw elk jaar carnaval vieren en zij verheugde zich dan op de dialect-mis die het koor zong. Ze kon er intens van genieten!
Rietje,  heel hartelijk dank voor alles wat je voor het koor hebt gedaan, we zullen je erg missen.

Wij wensen  haar man Sjef, Wim en Janine, Henk en Vaska, haar kleinkinderen, haar verdere familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elly Groenveld-Wolvekamp

“wat blijft zijn de herinneringen
 aan al die mooie en moeilijke dingen”

Het was bijna niet te bevatten toen wij te horen kregen dat onze koorvriendin Elly Groenveld. zeer onverwacht van ons is heengegaan. Als een donderslag bij heldere hemel sloeg dit droevige bericht in als een bom. Wat een onvoorstelbaar idee, wat een leed, wat een verdriet!
Sinds 1991 was zij lid van ons koor en zij werd meteen een vaste sopraan. Een aangenaam en sympathiek lid dat trouw, samen met Rijkel, op de repetities en uitvoeringen aanwezig was, ondanks haar vele lichamelijk ongemakken die zij steeds optimistisch onderging.
Voor haar werd dirigent Anton Kropivšek de grote leidraad en mede daardoor werd zij een voorbeeld voor velen!
Muziek was haar leven en indien nodig begeleidde zij vroeger zelfs de koorsecties ‘Scola’ en ‘Volkszang’, op het orgel.
Van 2005 tot 2019 vervulde zij tevens, zeer betrokken en integer, een bestuursfunctie en in die hoedanigheid produceerde zij het info-boekje voor aspirant- en nieuwe leden van het koor.
De koorreizen naar Rome, Bratislava, Slovenië, de uitvoering van Carmina Burana, haar 25-jarig dienstjubileum bij het koor, zoals Rijkel het noemde en het concert bij gelegenheid van ons 155-jarig bestaan, enkele weken geleden, beschouwde zij als de hoogtepunten tijdens haar 30-jarig lidmaatschap. Ze kon er vol enthousiasme over vertellen, haar ogen straalden dan…
Wat hebben wij met haar meegeleefd toen het noodweer afgelopen zomer ook in Nijswiller toeslag en het echtpaar Groenveld noodgedwongen tijdelijk moest verhuizen. Wat verheugde zij zich op de terugkeer naar haar gerestaureerde huis. Helaas heeft zij het niet meer mogen beleven.
Zondag 31 oktober 2021 was de laatste maal dat zij op het oksaal was. Hoe vaak zou ze er geweest zijn? De trap naar boven, met de 33 of 34 treden, waar wij het maar niet over eens werden, was een steeds groter obstakel voor haar. Maar dat belette haar niet om gewoon wat vroeger te komen, zodat zij met de hulp van Rijkel op haar gemak naar boven kon. Nou ja …op haar gemak, het was voor haar steeds een lijdensweg, maar ze klaagde er nooit over, wat haar enorm sierde.
Wij zullen haar vreselijk missen  daar vooraan op de stoel, die altijd voor haar klaarstond. Want samen waren we sterk en dat bewees zij steeds opnieuw.
Wij zijn Elly dan ook heel veel dank verschuldigd en wensen Rijkel, Tanja en Maurice, Rijkel jr., haar kleinkinderen en haar verdere familie en vrienden, heel veel sterkte en troost toe bij het verwerken van dit grote en intense verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In memoriam

Piet Knops

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van ons zeer gewaardeerde lid Piet Knops. Hij was enkele zondagen geleden nog feesteling bij gelegenheid van zijn
40-jarig lidmaatschap bij het koor.
Hij werd ook meteen lid van de Kirchülle, een clubje koorzangers, die zelfs enkele Bócheser Schlaagertitels in de wacht wist te slepen. Op de jaarlijkse feestavonden traden zij regelmatig op met oeroude meezingers.
Piet was inderdaad ook een sportief mens, want over sporten kon je hem echt niets wijsmaken.
Wij hebben hem leren kennen als een vriendelijke, gezellige en opgeruimde man die wel van een geintje en een biertje hield, trouwens ook van een kaartje leggen na de repetitie.
Piet, bedankt voor alles wat je voor het koor hebt gedaan en wij wensen Tiny, familieleden en naasten heel veel sterkte en troost toe met dit grote verlies.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In memoriam

Louis Hodiamont
In zoveel mooie herinneringen blijf je bij ons

Bijna een jaar na zijn vrouw Gerda, ontvingen wij het droeve bericht van het plotseling overlijden van Louis Hodiamont, het zeer betrokken lid van de Sympathisanten van Zangkoor St. Joseph Bocholtz.
Bijna geen gelegenheid liet hij onbenut om bij uitvoeringen en concerten van het koor aanwezig te zijn en ook bij activiteiten en vergaderingen van zowel de Sympathisanten als van het koor gaf hij steeds acte de présence.
Louis hartelijk dank voor alles en moge je een toonbeeld blijven voor iedereen.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

In memoriam

Marie-Louise Jorissen-Vaessen
Oud voorzitter sympathisanten Zangkoor St. Joseph Bocholtz
(2009-2020)

Waarom plotseling zoveel pijn het had toch zo anders kunnen zijn……

Marie-Louise was een optimistische vrouw van weinig woorden maar met grote daden. Met hart en ziel zette zij zich in voor zowel de Sympathisanten als het koor! Zij spoorde andere mensen met succes aan de handen uit de mouwen te steken en mee te werken en mee te denken. “Dat kan niet”, bestond bij haar niet!
Hoe vaak heeft zij meegeholpen bij allerlei activiteiten en bood ze haar diensten spontaan aan? Het zal een enorm gemis zijn nu dit niet meer zo is.
Wij  wensen Harrie, haar kinderen, kleinkinderen en haar familie, heel veel troost en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bestuur, dirigent(en), leden en Sympathisanten van
Zangkoor St. Joseph 1865 Bocholtz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx