Aantekeningen 2023

Bocholtz, 4 januari 2023.

Beste leden en Sympathisanten,

Op de eerste plaats een zalig Nieuwjaar en een goed, gezellig en gezond 2023. Ook aan de leden die hier niet aanwezig (kunnen) zijn.
Van de dirigent die helaas verhinderd is, moet ik ook de beste wensen voor 2023 overbrengen.
2023, een jaar dat hopelijk zonder corona en andere onzekerheden zal verlopen.
Alhoewel…, de energieprijzen zullen zeker onzeker blijven, de CO2-uitstoot zal ons zorgen blijven baren. Ook de oorlog in Oekraïne zal nog wel veel spanning opleveren en ons nog menig slapeloze nacht bezorgen, terwijl de klimaatsverandering maar doorgaat. Zo kan ik nog wel nog even doorgaan met problemen die onze wereld teisteren. Wat korter bij ons is en wat ons in verenigingsopzicht raakt is bijvoorbeeld het invullen van onze vertrouwde jaarplanning. Dat wordt natuurlijk veroorzaakt door het nijpend priestertekort in onze kerken. Ook in 2023 zullen we in Bocholtz alleen op zaterdagavond de zondagsmis hebben. Dat is althans de verdeling zoals het clusterbestuur het runnen van de 6 parochies(Bocholtz, S’veld, U’berg, Klimmen, Voerendaal en Ransdaal)heeft ingedeeld. Ik zeg met nadruk 6, omdat pastoor Brouwers van Voerendaal medio januari, dus binnenkort met emeritaat gaat. Per afgelopen 1 januari is een administrator benoemd voor de federatie Voerendaal. Per 1 juli 2023 zal voor de Federatie Voerendaal-Klimmen-Ransdaal een nieuwe pastoor benoemd worden en wij vrezen dus dat dit tijdelijk gebeuren een permanent gebeuren wordt, gezien het jaaroverzicht dat wij van ons clusterbestuur één dag voor de jaarlijkse bijeenkomst van alle verenigingen die bij de kerk betrokken zijn, voorgeschoteld kregen en waarin Voerendaal al ingepland stond. Onze Federatie De Pelgrim gaat uiterlijk per juli 2024 ook bestuurlijk samenwerken met de Federatie Voerendaal- Klimmen- Ransdaal. Een beetje verwarrend allemaal…..
Laten we hopen dat wij alles normaal kunnen blijven doen binnen onze vereniging en dat het bestuur, onze leden kan blijven motiveren om te komen repeteren, vooral nu het steeds moeilijker wordt. En het lidmaatschap van het koor betekent natuurlijk geen ‘vrijheid, blijheid’, want toen je lid werd, ben je wel degelijk een verplichting aangegaan ten aanzien van je club! Dat hebben we trouwens al eens eerder gevraagd en geschreven het afgelopen jaar.
Onze dirigent, die de muzikale verantwoording van ons koor draagt, kan  bepaalde missen en/of andere stukken niet meer uitvoeren, omdat er simpelweg te weinig mensen op de repetitie zijn. Ook door de niet te stoppen vergrijzing en het gebrek aan nieuwe leden, moet de dirigent, zoals gezegd, het programma al eens aanpassen. Zingen in en met een koor vergt een voortdurende evaluatie van de mogelijkheden die er zijn. En dat doet Ton, meestal in overleg met het bestuur. Daarom wordt er de laatste tijd dus al eens afgeweken van het geplande programma dat de muziekcommissie heeft samengesteld. Deze mensen, de muziekcommissie dus, komen normaal gesproken 2 maal per jaar bij elkaar en moeten zodoende een half jaar vooruit plannen. Dit jaar komen ze op 10 januari bij elkaar, zodat we precies op tijd te horen krijgen wat we woensdag mee moeten brengen naar de repetitie, die trouwens in de kerk is.
De dirigent is dus verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte en het bestuur voor het beleid van de vereniging. Natuurlijk  gebeurt alles in onderling overleg en zij dienen er ook voor te zorgen dat de randvoorwaarden kloppen, zodat iedereen gemotiveerd kan repeteren en naar de uitvoeringen komt.
Overigens waren tijdens de afgelopen kerstdagen in de nachtmis 28 leden op het oksaal en op 2e kerstdag 29.
Zo, dit was even een ernstige noot over onze vereniging en alvast een vage blik in de toekomst. Maar dit moet natuurlijk ook wel allemaal gezegd worden.


Nu nog een snelle terugblik op 2022.
>Op de eerste plaats betreuren we weer onze overleden leden en sympathisanten die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar en in dat kader is ook nog te noemen de laatste groet aan onze overleden leden en Sympathisanten tijdens de coronaperiode, via een H. Mis op Hemelvaartsdag, 25 mei, die wij plechtig opluisterden.
>het Gregoriaans werd weer opgepakt en de laatste maand wordt er door de kou, bij Jan Senden op de Zandberg gerepeteerd, We zaten er warmpjes bij!
>Op 7 maart kwam er een oproep via onze dirigent om Oekraïnse vluchtelingen te helpen. De 9-jarige Zoë Kusters liet er geen gras over groeien en knutselde €100,= bij elkaar. Echt bewonderingswaardig.
>Met enigszins veranderde aanvangstijden konden we Goede vrijdag t/m paaszondag  2022, weer met het hele koor invullen. Een hele opluchting…en het paasbrood smaakte ook weer goed.
>Op 20 april 2022 konden we eindelijk de jaarvergadering houden en wel op een woensdagavond.
>De koren van Bocholtz (St. Joseph) en van Heerlerheide (St. Caecilia) hebben er een schitterende, gezamenlijke  uitvoering  van gemaakt tijdens de H. Mis op zaterdag 16 juli 2022 in de kerk van Bocholtz.
>Op20 juli was er Monnikenwerk  bij de paters in Mamelis en kleurwerk in het Lemierser zaalkerkje dankzij Henk Ghijsen. Dank hiervoor.
>Op 25 september was de veel besproken Jubilarissendag, die organisatorisch iets anders was dan we gewend zijn. Jan Vaessen was 60jr. lid.
>Op 12 november was er een leuke Beeldenstorm in Vaals via de Sympathisanten met hun nieuwe voorzitter Frits Vanhommerig. Jammer dat het bij de aanmeldingen niet zo’n storm liep.
>Op 13 nov. Classic meets Strings. Een prachtig project met een voor veel mensen vreemde naam en toch wel verrassend veel gastzangers en –zangeressen. Een stimulans voor dit jaar. 3 september 2023.
 > Op 24 en 26 december waren de opluistering van de nachtmis en de mis op 2e kerstdag, met de intussen traditionele blazers o.l.v. Patrich Spelthaen en met de soliste Jana Willekes, de kleindochter van het trotse lid Jan Senden.
Ondanks de bedenkelijke generale repetitie hebben we het er weer goed vanaf gebracht, met zelfs een 3-voudig applaus.

Ik ga nu maar stoppen. anders heeft Theo niets meer te doen voor de jaarvergadering…
Beste mensen, laat deze nieuwjaarsborrel een stimulans zijn, een duw in de rug, om toch weer regelmatig te komen repeteren en zingen, want je bent het bijna verplicht voor je collega leden. Laten we er samen nog wat mooie jaren van maken en laten we hopen dat het einde van onze leuke hobby nog lang niet in zicht komt.
We rekenen erop dat we vanaf nu weer op iedereen kunnen bouwen, want we hebben natuurlijk iedereen hard nodig. Het zou toch eeuwig zonde zijn om er na 157 jaren mee te moeten stoppen! Dat willen we toch allemaal niet.
Onze leuze is en blijft: Zingen verbindt. En in die zin nogmaals een goed, gezond en muzikaal 2023 toegewenst en natuurlijk nog een gezellige avond, begeleid met de foto’s en filmpjes van Leo Hagelstein.
Waarvoor onze dank natuurlijk.

Wim Possen, voorzitter

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bocholtz, eind december 2022

UITNODIGING

Beste lid / Sympathisant

In het begin van het nieuwe jaar, op woensdag 4 januari 2023 is om
19.30 uur in plaats van de gebruikelijke repetitie-avond
de nieuwjaarsborrel in ons verenigingslokaal d’r Aowe Kino.
Een gelegenheid die we met beide handen aangrijpen om te proosten op een fijne, eerlijke, vertrouwde en welgemeende samenwerking in de komende periode.
Graag heffen wij met jou het glas op het nieuwe jaar, op weer een nieuwe start en natuurlijk wensen wij jullie allemaal, zowel lid als Sympathisant, een zalig, voorspoedig, gezellig en vooral een gezond 2023 toe. Onder het genot van een hapje en drankje kun je ook nog wat filmpjes/foto’s bekijken uit de ‘Goeie oude tijd’ en natuurlijk lekker babbelen met elkaar, wat nu gewoon mag, maar tijdens de repetitie niet….

Wij hopen je te mogen begroeten en maak er enkele ‘jemuutlige” uurtjes van.

HET BESTUUR